Новости

Predstavljanje publikacija o Tršiću

11.4.2013

 

Institut za književnost i umetnost (Beograd), Centar za kulturu „Vuk Karadžić“ (Loznica)
i Muzej jezika i pisma (Tršić)

pozivaju Vas da prisustvujete

predstavljanju naučno-popularnih publikacija o Tršiću na engleskom, nemačkom, italijanskom, ruskom, ukrajinskom, beloruskom i srpskom jeziku

Promocija će se održati u Biblioteci Instituta za književnost i umetnost
u sredu, 24. aprila 2013. godine, u 12 časova

O publikacijama govore:
Vesna Matović, Institut za književnost i umetnost, Beograd (pozdravna reč)
Dajana Ðedović, Centar za kulturu „Vuk Karadžić“, Loznica
Angela Rihter, Martin Luter Univerzitet, Hale-Vitenberg
Valentina Sileo, Univerzitet u Torinu, Torino
Dragana Grbić, Institut uza književnost i umetnost, Beograd

Prevodi su nastali u okviru međunarodnog projekta Prevodilačka radionica Tršić 2012, koja je okupila studente srpskog kao stranog jezika iz šest evropskih zemalja sa deset različitih univerziteta, a čiji je program osmislila i mentorskim radom sa studentima slavistike rukovodila mr Dragana Grbić (Institut za književnost i umetnost, Beograd). Prevodilačka radionica je realizovana u organizaciji mr Dajane Ðedović i Centra za kulturu „Vuk Karadžić“ iz Loznice, uz asistenciju etnologa Ane Čugurović i istoričara Miroslava Terzića, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RS i grada Loznice.

Rezultat rada Prevodilačke radionice Tršić 2012 predstavljaju naučno-popularne publikacije o kulturnom i etno kompleksu „Tršić“ na srpskom, engleskom, nemačkom, italijanskom, ruskom, ukrajinskom i beloruskom jeziku. U ovom međunarodnom projektu učestvovali su studenti osnovnih i postdiplomskih studija srpskog jezika i književnosti sa Univerziteta u Londonu, Univerziteta u Notingemu, Ludvig-Maksimilijan Univerziteta u Minhenu, Martin Luter Univerziteta u Haleu, Sapienca Univerziteta u Rimu, Univerziteta u Torinu, Moskovskog univerziteta „Lomonosov“, Petrogradskog državnog univerzitet, Beloruskog državnog univerziteta u Minsku i Nacionalnog univerziteta „Taras Ševčenko“ u Kijevu.