Новости

Kako predavati periodiku na fakultetu i u srednjoj školi?

3.12.2012

 

Institut za književnost i umetnost i
Projekat za proučavanje književne periodike

PREDAVANjE

U okviru pratećih programa izložbe Re/vizija: časopisi kao agensi književnosti i kulture, u četvrtak, 29. XI 2012, u amfiteatru Narodne biblioteke Srbije održano je predavanje Milana Miljkovića Prelistavanje - kako predavati periodiku na fakultetu i u srednjoj školi?.

Ukoliko obrazovanje, između ostalog, podrazumeva osposobljavanje učenika i studenata za društveno-političke, ekonomske i kulturne prilike koje ih očekuju za desetak ili više godina, da li uopšte ima smisla uvoditi (književnu) periodiku u nastavu u trenutku opšteg doživljaja krize štampanih medija i neslućene ekspanzije elektronskih uređaja i servisa za čitanje/prelistavanje digitalnih knjiga, časopisa, internet stranica, blogova, foruma i društvenih mreža?

Može li kompleksna metodologija proučavanja periodike, zajedno sa uzbudljivom građom književnih časopisa, dnevne štampe i ilustrovanih magazina, da transformiše metodologiju proučavanja i poučavanja istorije književnosti i drugih humanističkih disciplina? Može li p(r)oučavanje periodike da jasnije naglasi značaj praktikovanja veština kritičkog, akademskog i naučnog mišljenja, a ne pasivnog usvajanja i posedovanja znanja i informacija? Da li ono nudi mogućnost da se p(r)oučavanje neizbežno istorijske književne građe poveže sa akutnim pitanjima medija, njihovih transformacija, kontekstualne, modelotvorne i kritičke funkcije javnosti?

Imajući u vidu resurse domaćeg obrazovnog sistema, primere inostrane prakse, naučnoistraživačke rezultate Instituta za književnost i umetnost, kao i digitalizovanu građu Narodne biblioteke Srbije, ovim predavanjem nastojaćemo da projektujemo kako bi nastava književnosti kroz (književnu) periodiku mogla da pomogne u modelovanju kritički orijentisanih učenika i studenata, koji bi otvorenije i hrabrije od nas mogli da misle sve izazove novih i starih identiteta: građanskih, nacionalnih, etničkih, kulturnih, klasnih, rodnih i religioznih.