Новости

Međunarodna naučna konferencija „Srpsko poljske književne veze“

17.10.2022

 

Institut za književnost i umetnost u Beogradu, u saradnji sa Institutom klasičnih studija i slavistike Filološkog fakulteta Gdanjskog univerziteta, sa Katedrom za slavistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Institutom za nauku o književnosti Humanističkog fakulteta Šleskog univerziteta u Katovicama, organizuje međunarodnu naučnu konferenciju „Srpsko poljske književne veze“. Konferencija će biti održana u sredu i četvrtak, 19. i 20. oktobra 2022. godine, u Biblioteci Instituta za književnost i umetnost.

Dosadašnja proučavanja srpske književnosti u Poljskoj i poljske književnosti u Srbiji i saznanja o književnim vezama predstavljaju odlično polazište za akademski dijalog proučavalaca književnosti u kulturnoistorijskim okvirima, za nove radove i osvetljenja književnih i kulturnih veza Srba i Poljaka.

Izlaganja na konferenciji obuhvataju translatološke, komparatističke, tekstološke, kulturološke, književnoistorijske i književnoteorijske analize srpsko poljskih književnih veza, u dijahronijskom luku od srednjovekovne do savremene literarne produkcije.


Preuzmite program

Preuzmite knjigu sažetaka