Новости

Međunarodni naučni skup „Niko Bartulović: vrtlog ideja i identiteta“

13.12.2021

 

Odeljenje „Poetika moderne i savremene srpske književnosti“ u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković“ i Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizuju međunarodni naučni skup „Niko Bartulović: vrtlog ideja i identiteta“, koji će se održati u Biblioteci Instituta za književnost i umetnost (onlajn i uživo) u petak, 17. decembra 2021. godine, sa početkom u 9.30 časova.


Preuzmite program

Preuzmite program

Podaci za onlajn priključivanje:
Link
ID sastanka: 838 3770 8955
Lozinka: 644371
Fotografija preuzeta iz Teatroslova.