Новости

Razgovor o novim knjigama Aleksandra Pejčića

12.10.2020

 

Razgovor o knjigama Aleksandra Pejčića Ljuben Karavelov: Je li kriva sudbina? - Kritičko izdanje književnih i publicističkih dela Ljubena Karavelova na srpskom jeziku i Poetika zapleta: tragedija, komedija, drama održaće se u četvrtak, 15. oktobar, u 12 časova u Biblioteci Instituta za književnost i umetnost. Na tribini učestvuju prof. dr Goran Maksimović, dr Bojan Jović, dr Tatjana Jovićević i autor.Aleksandar Pejčić

LjUBEN KARAVELOV – JE LI KRIVA SUDBINA?
Književna i publicistička dela na srpskom jeziku
Kritičko izdanje

Izdavači: Institut za književnost i umetnost, Čigoja, Beograd, 2019.

Nakon devet decenija ponovo se objavljuje, ovog puta kritički, književno delo jednog od najznačajnijih bugarskih književnika Ljubena Karavelova (1834–1879), stvarano za srpske čitaoce. Pored pripovedne proze u izdanje su uključeni i radovi na polju srpske književne kritike i publicistike (društveno-politički članci) i pojedina pisma, sačuvana u srpskim državnim fondovima.

„Rukopis kritičkog izdanja književnih i publicističkih radova bugarskog književnika Ljubena Karavelova, koji je priredio za štampu dr Aleksandar Pejčić, a koje obuhvata tekstove koje je ovaj autor stvarao na srpskom jeziku dok je živio i radio u Beogradu i Novom Sadu (1867–1871), urađen je na veoma kvalitetan i pouzdan način. Štampanje ovog djela iznova će književnoj i naučnoj publici približiti ovoga skrajnutog pisca i obnoviti interesovanja za tumačenje njegovog zapaženog djela, kao i istraživanje srpsko-bugarskih književnih i kulturnih veza u 19. vijeku”.

Prof. dr Goran Maksimović

„Izvrsno upoznat sa životnim i stvaralačkim putem Ljubena Karavelova (...) Aleksandar Pejčić je pripremio jedno perfektno akademsko/kritičko/ izdanje Karavelovljeve proze, pisane na srpskom jeziku, vešto sintezirajući i balansirajući informativno-znanstveni, istraživački, analitičko-interpretatorski i tekstoški aspekat. Na distanci od svake krajnosti – kako prećutkivanje doprinosa u srpskoj književnosti, tako i precenjivanje tog doprinosa – Pejčić, imam u vidu i monografiju o Karavelovu i kritičko izdanje njegove srpske proze, stvorio je delo, koje daje veliki doprinos i srpskoj i bugarskoj istoriji književnosti”.

Prof. dr Svetlozar Igov, SofijaAleksandar Pejčić

POETIKA ZAPLETA: TRAGEDIJA, KOMEDIJA, DRAMA

Izdavač: Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2019.

„Dugogodišnji rezultati Pejčićevih ispitivanja proznog i dramskog teksta u ovom rukopisu su rezultirali sistematskom i opštom poetikom zapleta. Teorija koju predlaže inovantna i dobro promišljena, a primenljiva je na dramske tekstove svih književnih epoha. Buduća knjiga će svakako predstavljati vrlo značajan doprinos dramaturgiji dramskog teksta. Seriozno pripremljen rukopis Aleksandra Pejčića POETIKA ZAPLETA (Tragedija, komedija, drama) napisan je vrlo razumljivim stilom, često razumljivijim od autora na koje se poziva ili proverava svoje mišljenje. Pejčić je ispitao tekstove iz različitih vremenskih perioda i načine na koje, u odnosu na tematiku, strukturu i semantiku, provereno dobri autori stvaraju zaplete u tragediji, drami i komediji. Pejčić se oslanja na interpretativni teorijski pristup izučavanja klasične drame, da bi se širokim komparativnim, književno-istorijskim pristupom obratio strukturalizmu, semiotičkim i kurturološkim metodama i stvorio sopstvenu tipologiju zapleta koja nije omeđena na žanrove. U prvoj polovini rukopisa razmatra teorijski pristup dramskoj priči, sižeu i zapletu; nudi metajazik za analizu i tumačenje, revidirajući postojeće pojmove ili uvodeći nove. Predlaže instrumentarij analize dramskog teksta (teatralizacija, dramska fokalizacija, tačka gledišta lika), upotpunjujući ga jednim elementom naratološkog nasleđa (epizacija). A u drugoj polovini rukopisa iznosi svoj teorijski okvir dramskog zapleta i tipologiju istog na osnovu tematskog, strukturalnog i strukturalno-semantičkog razmatranja”.

Doc. dr Sava Anđelković, Sorbona