Новости

In memoriam

7.7.2020

 

Danas je u Beogradu, posle kratke bolesti, u 80-oj godini preminuo Miodrag Maticki, naš dugogodišnji kolega i saradnik.

Miodrag Maticki rođen je 1. novembra 1940. godine u Velikom Središtu, kraj Vršca. Svoj radni vek, od zvanja asistenta do naučnog savetnika, kao rukovodilac više naučnih projekata i tri decenije kao direktor, proveo je u Institutu za književnost i umetnost.

Od 1987–2005. rukovodio je naučnoistraživačkim projektom „Istorija srpske književne periodike“. Kao urednik edicije „Studije i rasprave“ uredio je 40 knjiga. U saradnji sa Maticom srpskom pokrenuo je u Institutu naučne edicije: Biblioteka usmene književnosti i Istorija srpske književnosti.

Bio je član redakcije naučnog časopisa Književnost i jezik (1976–1980), Letopisa Matice srpske (1983–1987), Kovčežića Vukovog i Dositejevog muzeja (u više navrata). Počev od 2003. godine, petnaest godina je bio glavni i odgovorni urednik Književne istorije, časopisa za nauku o književnosti Instituta za književnost i umetnost.

Pokretač je i glavni i odgovorni urednik Srpskog narodnog ilustrovanog kalendara „Danica“ koja izlazi od 1994. godine, od 2009. godine sa dodatkom školskog zabavnika Danica za mlade.

Bio je član Upravnog odbora Andrićeve zadužbine i Zadužbine „Dositej Obradović“. Višegodišnji je član Upravnog odbora i potpredsednik Matice srpske. Od 1996. do 2008. predsednik je Upravnog odbora, a od 2008. predsednik Skupštine Vukove zadužbine.

Od 1964. objavljivao je pesme, pripovetke i romane.