Новости

Izveštaj sa tribine "Sabrana dela Branka Miljkovića: poziv za nove uvide"

12.11.2019

 

U Institutu za književnost predstavljena sabrana dela Branka Miljkovića. Malo poznati eseji, gimnazijski radovi, ljubavna pisma svojoj simpatiji. Jedan od priređivača, Goran Stanković je istakao da su široj javnosti ostali veoma malo poznati eseji, kritike i prevodi Miljkovića, što je nadoknađeno ovim izdanjem, koje otvara puteve novog tumačenja ovog velikog pisca. Ističući da prvog izdanja odavno nema čak ni u antikvarnicama, dr Goran Maksimović je rekao da ovo izdanje pokazuje Miljkovića ne samo kao pesnika, već kao ličnost i čoveka koji je nosio harizmu, pomerao granice, ostavljao silan utisak na ljude oko sebe i bio idol generacije.


Novosti o tribini