Новости

Okrugli sto "Osvajanje ženskog autorstva u srpskoj kulturi"

11.10.2019

 

Na okruglom stolu će se predstaviti istraživanja strategija putem kojih su žene konstituisale i afirmisale žensko autorstvo (u fukoovskom značenju tog pojma) u srpskoj kulturi u 19. i početkom 20. veka. Periodičke publikacije koje su izlazile u tom periodu, simbolički omeđene objavljivanjem dva almanaha koje su priredile žene, Talijom (1829) i Srpkinjom (1913), su privilegovana istraživačka građa. Periodički kontekst je bio diskurzivna arena u kojoj su autorke na različite načine nastojale da utemelje i afirmišu (mikro)instituciju ženskog autorstva. Upravo ti različiti načini će se istražiti i predstaviti u okviru posebnih tematskih krugova. Radovi učesnica i učesnika na okruglom stolu su i značajan prilog proširivanju predmetnog polja, metodološko-teorijskih okvira i usmerenja (pod)discipline feminističke studije periodike koja se poslednjih godina na domaćoj akademskoj sceni intenzivno razvija.

Okrugli sto će biti održan u utorak 15. oktobra 2019. godine u Biblioteci Instituta za književnost i umetnost sa početkom u 11h.


Preuzmite raspored izlaganja i programsku knjižicu