Новости

Okrugli sto "Časopis Polja" (1955–2019)

26.9.2019

 

Projekat "Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca" organizuje okrugli sto u biblioteci Instituta za književnost i umetnost u utorak 1. oktobra 2019, u 12 sati. Na okruglom stolu predstavićemo sadašnju redakciju i uređivačke politike novosadskih Polja i potom otvoriti istraživački dijalog o istorijatu ovog izvanrednog časopisa: o specifičnom mestu koje je imao na mapi posleratne periodike, o izazovima njegove integralne bibliografske obrade, kao i o nekoliko tematskih čvorišta koja se izdvajaju pri sagledavanju Polja u širem kulturno-istorijskom, umetničkom, komparatističkom i teorijsko-filozofskom kontekstu.