Новости

Radionice za naučne istraživače

31.5.2019

 

Pozivamo vas na dve radionice koje će se održati u sredu 5. juna 2019. u biblioteci Instituta za književnost i umetnost sa početkom u 12 časova. Radionice će održati Neda Zdravković iz Europa Connect Ltd sa Novog Zelanda.


1. Upotreba baza podataka i repozitorijuma u metodama istraživanja
Facilitator: Neda Zdravković
Trajanje: 1:30h
SREDA 5. JUN 12:00-13:30
PRIPREMA: Molimo sve zainteresovane da popune Priprema za Radionicu anketu (do srede 5. juna) i da ponesu svoj laptop ili tablet kako bi mogli da učestvuju u aktivnostima u toku radionice. Radionica je prilika za zanimljivo profesionalno druženje u toku kog ćemo zajedno primeniti metode informacionog istraživačkog procesa u oblasti vašeg naučnog rada (teme) kroz više različitih baza podataka. Upoznaćemo vas i sa multidisciplinarnim univerzitetskim repozitorijumima širom sveta, otvorenim sistemima pretraživanja naučne literature, kao i teza, disertacija i konferencija.

PAUZA ZA KAFU 13:30-14:00

2. Istraživački proces i upotreba reference menadžment sistema
Facilitator: Neda Zdravković
Trajanje: 1:30h
SREDA 5. JUN 14:00-15:30
PRIPREMA: Molimo sve zainteresovane da:
a) Aktiviraju lični Mendelej profil (“Create free account”)
b) Ponesu svoj laptop ili tablet da bi mogli da učestvuju u aktivnostima u toku radionice.

Upoznaćemo vas sa različitim programima i platformama za prikupljanje i organizaciju stručne literature u vašem profesionalnom i naučnom radu, kao i automatsku primenu referenci i citata u vašim radovima i publikacijama.
Ovo je ujedno i prilika za zanimljivo i zabavno profesionalno druženje, razgovor i pronalaženje odgovora na pitanja u vezi sa vašim istraživačkim radom.