Новости

Izveštaj sa međunarodnog naučnog skupa „Poetika nemogućeg“

5.3.2019

 

Projekat „Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka – nacionalni i evropski kontekst” u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković“ organizovao je međunarodni naučni skup „Poetika nemogućeg: Dušan Matić, Aleksandar Vučo, Marko Ristić i njihov pesnički krug od avangarde do poznog modernizma” 21. i 22. februara 2019. u prostorijama Instituta za književnost i umetnost i Univerzitetske biblioteke. Urednici skupa prof. dr Aleksandar Jerkov, upravnik Univerzitetske biblioteke i dr Svetlana Šeatović, rukovodilac Projekta su u decembru 2018. godine održali radni sastanak kao uvod u glavni deo skupa posvećenog beogradskom krugu nadrealizma.

Na skupu je svoje radove izložilo preko trideset profesora i naučnih istraživača iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i slavističkih centara u Nemačkoj, Francuskoj, Poljskoj i Ukrajini. Istraživanja su se temeljila na različitim kulturno-istorijskim, poetičkim, filozofskim i komparativnim osnovama nadrealizma. Prvog dana skupa na sekcijama kojima su predsedavali prof. dr Jelena Novaković, akademik Tonko Maroević, prof. dr Branko Aleksić i prof. dr. Slađana Jaćimović pažnja je posvećena kulturološkoj, književnoistorijskoj i filozofskoj dimenziji u stvaralaštvu Dušana Matića i Aleksandra Vuča, ali i prekretničkoj ulozi nadrelizma u konstituisanju i oblikovanju savremene srpske književnosti za decu. Drugog dana skupa u okviru sekcija kojima su predsedavali prof. dr Robert Hodel, prof. dr Tomislav Brlek, prof. dr Aleksandar Jerkov i dr Svetlana Šeatović problematozovan je i recepcijski horizont stvaralaštva Marka Ristića, uz osvrt na poetičko-estetičke osobenosti njegovog dela. Teme izložene na skupu obuhvatile su različite dimenzije Na osnovu toga, istaknuta je potreba za prevazilaženjem dosadašnjih okvira srpske književne kritike uz pomoć savremene teorijsko-filozofske metodologije tumačenja poetike nemogućeg.

Skup će biti nastavljen još jednim radnim danom u maju 2019. godine, kada će stručnjaci iz oblasti likovne i filmske umetnosti izložiti ishode svojih istraživanja u vezi sa nadrealističkim pokretom.

Rezultati navedenih istraživanja biće sabrani u međunarodnom zborniku i publikovani u otvorenom pristupu i formatu otvorene nauke predviđenom progamima EU standarda 2020, u skladu sa novim propisima o objavljivanju rezultata projekata koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.