Новости

Okrugli sto „Feministička (književna) kritika“

28.2.2019

 

Povodom sto godina od osnivanja časopisa Ženski pokret na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu tokom 2019. i 2020. godine planirano je niz aktivnosti kojima će biti obeležen ovaj jubilej. Časopis Ženski pokret, prvi jugoslovenski feministički časopis, osnovan je 1920. godine. Izlazio je kao glasilo Društva za prosvećivanje žene i zaštitu njenih prava i štampan je sa manjim prekidima sve do 1938. godine. Časopis je imao širok i heterogen saradnički krug i okupljao je feministkinje iz svih delova Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca/ Jugoslavije, kao i iz različitih oblasti i disciplina. Reč je o časopisu koji po svom sadržaju i značaju zauzima važno mesto u jugoslovenskoj časopisnoj produkciji 20-ih i 30-ih godina XX veka i povodom čijeg sadržaja je moguće pokrenuti niz značajnih a raznorodnih tema.

Jedna od prvih aktivnosti povodom 100 godina od osnivanja Ženskog pokreta, a prvi razgovor povodom ovog časopisa u vidu okruglog stola ima temu „Feministička (književna) kritika“. U razgovoru učestvuju Stanislava Barać, Nađa Bobičić, Ana Kolarić, Katarina Lončarević, Jelena Milinković i Žarka Svirčev. Razgovaraće se o počecima feminističke kritike u britanskom i jugoslovenskom kontekstu, o (angažovanoj) ženskoj prozi (post)jugoslovenskog prostora, kako o onoj iz prve polovine 20. veka, tako i o savremenoj, o mestu i ulozi kritike u naučnoj periodici i o feminističkom kritičarskom i pedagoškom angažmanu i iskustvu.

Okrugli sto će biti održan u utorak 5. marta 2019. godine u Biblioteci Instituta za književnost i umetnost sa početkom u 11h.

Preuzmite program okruglog stola