Новости

Međunarodni naučni skup posvećen nadrealizmu „Poetika nemogućeg”

19.2.2019

 

Institut za književnost i umetnost u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković” u okviru projekta „Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka – nacionalni i evropski kontekst” organizuje međunarodni naučni skup posvećen nadrealizmu „Poetika nemogućeg: Dušan Matić, Aleksandar Vučo, Marko Ristić i njihov pesnički krug od avangarde do poznog modernizma”. Skup će se održati 21. februara 2019. godine u prostorijama Instituta za književnost od 10 časova i 22. februara 2019. od 11 časova u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“.

Na skupu će učestvovati više od 30 istaknutih naučnika iz Nemačke, Francuske, Italije, Poljske, Ukrajine, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Srbije.

Cilj ovog naučno-istraživačkog poduhvata jeste da se kritički sagledaju prvenstveno pesnički opusi i umetnički dometi Dušana Matića, Aleksandra Vuča i Marka Ristića. Takođe, posebna pažnja biće posvećena njihovom kulturnoistorijskom radu, zahvaljujući kojem se beogradski nadrealizam razvija paralelno sa istoimenim francuskim pokretom. Pored interkulturalne i internacionalne dinamike, razmatraće se i recepcija i stvaralački uticaji navedenog pesničkog kruga na poetički izraz potonjih stvaralaca. Nastojeći da se obuhvati celina nadrealističkog diskursa, u obzir će biti uzeta i istraživanja posvećena raznovrsnosti stvaralačkih medijuma poput filma, umetničke upotrebe kolaža, asamblaža, pastiša.

Naučni skup je započet radnim sastankom 21. decembra 2018. na kome su postavljeni osnovni problemi nadrealizma u srpskoj književnosti u širokom komparativnom kontekstu i u odnosu na filofozske osnove ovog pokreta.

Nastavljajući naučni rad u okviru projekta dugog dvadeset pet godina, Institut će ovim skupom doprineti ediciji koja u sebe ubraja predstavnike kanona srpskog pesništva 20. veka. Posle održanog skupa, naučni rezultati biće štampani kao međunarodni zbornik i publikovani u otvorenom pristupu i formatu otvorene nauke predviđenom progamima EU standarda 2020, u skladu sa novim propisima o objavljivanju rezultata projekata koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Urednici naučnog skupa:

  • prof. dr Aleksandar Jerkov, Filološki fakultet
  • dr Svetlana Šeatović, viši naučni saradnik i rukovodilac projekta, Institut za književnost i umetnostPreuzmite program skupa za četvrtak

Preuzmite program skupa za petak