Новости

Izveštaj sa prvog dela skupa „Poetika Nemogućeg”

3.2.2019

 

Prvi deo skupa „Poetika Nemogućeg: Dušan Matić, Aleksandar Vučo i Marko Ristić i njihov pesnički krug od avangarde do poznog modernizma”, koji organizuje Institut za književnost i umetnost u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković” u okviru projekta „Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka – nacionalni i evropski kontekst”, održan je 21. decembra 2018. Uvodna razmatranja o poetici i estetici srpskog nadrealističkog kruga izneli su, u prostorijama profesorske čitaonice Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković”, prof. dr Aleksandar Jerkov upravnik biblioteke, dr Svetlana Šeatović viši naučni saradnik i rukovodilac projekta, filozof i prevodilac Ivan Milenković i dr Biljana Andonovska naučni saradnik. Razgovoru, koji je vođen uz odabrani arhivski materijal TV Beograda, priključio se i Leon Kojen komentarima o uređivačkom poslu na izdanju Mutan lov u bistroj vodi (2007).

Pripremni radni sastanak otvorio je niz problemskih aspekata u književnonaučnom pristupu, izučavanju i recepciji dela, posebno pesničkih opusa, Dušana Matića, Aleksandra Vuča i Marka Ristića u srpskoj književnosti. Aleksandar Jerkov u izlaganju „Šta znači poetika nemogućeg?”, otvarajući pitanje „terminološkog recidiva pojma realizam u nauci o književnosti“, izdvaja mesta nemogućeg u pesničkom luku od P. P. Njegoša, B. Radičevića, pa do kasne poezije M. Ristića. Svetlana Šeatović referatom „Pesnička ruža vetrova – Dušan Matić” izdvojila je magistralne tokove matićevskog pesništva – genezu i potičko-estetičko matricu. Prevodilac i filozof Ivan Milenković u svom uvodu „Pogled na književnost i filozofiju (Dušan Matić i nadrealisti)” izneo je zapažanja o (ne)prisustvu filozofskog diskursa u radovima beogradskih nadrealista, o prirodi eksperimntalnog u nadrealističkom jeziku koje je u dosluhu sa filozofskim pitanjima 20. veka. Dr Biljana Andonovska, izdvajajući nekolike rezultate iz svoje disertacije, u referatu „Položaj nadrealizma u književnoistorijskom procesu”, govorila je o neophodnom uspostvaljanju novog recepcijskog horizonta kako bi se otklonila (kulturnoistorijska i hermeneutička) težina u rekuperaciji nadrealizma u srpskoj književnosti.

Začete teme i postavljeni književnoteorijski i metodološki okviri biće prošireni na glavnom delu skupa 21. i 22. februara 2019. godine.