Новости

Pevanje uz gusle

19.12.2018

 

28. novembra ove godine pevanje uz gusle je upisano na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Stručni doprinos pripremi dokumentacije koja je pratila ovaj predlog Srbije pružile su dr Danka Lajić Mihajlović, etnomuzikolog, viši naučni saradnik Muzikološkog instituta SANU i dr Smiljana Ðorđević Belić, viši naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost. Predlog je pripremio Centar za nematerijalno kulturno nasleđe pri Etnografskom muzeju u Beogradu u saradnji sa Muzikološkim institutom SANU, uz podršku brojnih guslara, guslarskih udruženja i Saveza guslara Srbije, lokalnih samouprava, naučnih i kulturnih institucija, stručnih udruženja i nevladinih organizacija.