Новости

Okrugli sto "Poetika Nemogućeg"

18.12.2018

 

Institut za književnost i umetnost u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković” u okviru projekta "Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka – nacionalni i evropski kontekst" organizuje naučni skup posvećen nadrealizmu. Skup pod nazivom "Poetika Nemogućeg: Dušan Matić, Aleksandar Vučo i Marko Ristić i njihov pesnički krug od avangarde do poznog modernizma" sastoji se iz dva dela. Prvi deo posvećen je uvodnim razmatranjima koja će 21. decembra sa početkom u 11 časova u prostorijama Univerzitetske biblioteke izložiti: prof. dr Aleksandar Jerkov upravnik biblioteke, dr Svetlana Šeatović viši naučni saradnik i rukovodilac projekta, filozof i prevodilac Ivan Milenković, prof. dr Gojko Tešić, dr Biljana Andonovska naučni saradnik. Drugi deo skupa održaće se 21. i 22. februara 2019. godine. Govornici će 21. decembra, pripremnog radnog dana, problematizovati niz književnoistorijskih pitanja i estetičko-teorijskih aspekata beogradskog nadrealističkog kruga. Uvodni razgovori vodiće se uz uvid u odabrani arhivski video i audio materijal o pesnicima pomenutog pravca.

Teme započete 21. decembra, dalje će biti analitički produbljene u drugom delu skupa koji će se održati 21. i 22. februara 2019. godine. Planirano je da naučno-istraživačke poglede o poetici Nemogućeg izlože univerzitetski profesori, saradnici, naučnici i istraživači iz Srbije, Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, ali i iz slavističkih centara iz Francuske i Nemačke.

Cilj ovog naučno-istraživačkog poduhvata jeste da se kritički sagledaju prvenstveno pesnički opusi i umetnički dometi Dušana Matića, Aleksandra Vuča i Marka Ristića. Takođe, posebna pažnja biće posvećena njihovom kulturnoistorijskom radu, zahvaljujući kojem se beogradski nadrealizam razvija paralelno sa istoimenim francuskim pokretom. Pored interkulturalne i internacionalne dinamike, razmatraće se i recepcija i stvaralački uticaji navedenog pesničkog kruga na poetički izraz potonjih stvaralaca. Nastojeći da se obuhvati celina nadrealističkog diskursa, u obzir će biti uzeta i istraživanja posvećena raznovrsnosti stvaralačkih medijuma, umetničkoj upotrebi kolaža, asamblaža, pastiša...

Nastavljajući naučni rad u okviru projekta dugog dvadeset pet godina, Institut će ovim skupom doprineti ediciji koja u sebe ubraja predstavnike kanona srpskog pesništva 20. veka. Nakon održanog skupa, naučni rezultati biće štampani kao nacionalni zbornik i publikovani u otvorenom pristupu i formatu otvorene nauke predviđenom progamima EU standarda 2020, u skladu sa novim propisima o objavljivanju rezultata projekata koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.