Новости

Izveštaj sa okruglog stola "Transkulturne teorije frankografih i hispanografih autora"

4.12.2018

 

Projekat „Kulturološke književne teorije i srpska književna kritika“ organizovao je okrugli sto o transkulturnim teorijama frankografih i hispanografih autora. Namera ovog događaja bila je da započne seriju razgovora o sprezi književnosti i teorija koje pojam kulture i kulturnog posmatraju kao mesta razmene, mešanja, preplitanja, dijaloga, prevođenja, izmeštanja i premeštanja. U razgovoru su učestvovali prof. dr Dalibor Soldatić sa Katedre za iberijske studije Filozofskog fakulteta u Beogradu, prof. dr Tamara Valčić Bulić vanredni profesor francuske književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, doc. dr Bojana Kovačević Petrović docent za špansku književnost i kulturu i španski jezik Katedre za iberijske studije Filozofskog fakulteta u Beogradu, doc. dr Vladimir Karanović docent za hispanske književnosti Katedre za iberijske studije Filozofskog fakulteta u Beogradu i dr Aleksandra Mančić viši naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Razgovor je vodio dr Marko Teodorski, naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Pošto je akcenat okruglog stola bio na frankografim i hispanografim autorima, govorilo se o filozofiji amerikanizma meksičkog filozofa Leopolda See, arhipelaškoj misli karipskog filozofa Eduara Glisana, kulturnom sinkretizmu meksičkog pisca Karlosa Fuentesa, pojmu transkulturacije kubanskog sociologa i muzikologa Fernanda Ortisa i konceptu jednojezičnosti drugog francuskog filozofa Žaka Deride. Kroz opus ovih autora diskutovane su konceptualne razlike između pojmova transkulturnih i njima srodnih teorija, ali su i pokrenuta pitanja o odnosu misli pomenutih autora i književnoteorijske/književnokritičke prakse. Naučni rezultati do kojih se došlo biće sabrani u tematu posvećenom transkulturnim teorijama frankografih i hispanografih autora, za koji je planirano da bude objavljen naredne godine u Književnoj istoriji.

Video-zapise sa okruglog stola možete pogledati ovde.

Preuzmite:
Plakat 1, Plakat 2.