Новости

Kraj prvog svetskog rata i slovenski svet

25.7.2018

 

U okviru XVI Međunarodnog kongresa slavista, 22. VIII 2018. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu održaće se Okrugli sto "Kraj prvog svetskog rata i slovenski svet". Lingvističku sekciju Okruglog stola organizovala je dr Gordana Ilić Marković (Univerzitet u Beču), a književnu sekciju dr Vesna Matović (Institut za književnost i umetnost u Beogradu). Knjige rezimea sa programom možete preuzeti ovde.

Knjiga rezimea 1 - Jezička sekcija

Knjiga rezimea 2 - Književna sekcija