Новости

Odluka o javnim nabavkama JN 1/2018

25.4.2018

 

Institut za književnost i umetnost doneo je Odluku o dodeli ugovora u javnoj nabavci male vrednosti usluga - lektura i korektura, slog i prelom i štampa publikacija.Odluka