Новости

Naučni skup Pesnički zavičaj Desanke Maksimović

4.4.2018

 

Od 13–15. aprila 2018. godine održaće se nacionalni naučni skup Pesnički zavičaj Desanke Maksimović u Trebinju, kao 25. skup u ediciji Poetička istraživanja projekta Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka: nacionalni i evropski kontekst, u saradnji sa Dučićevim večerima poezije i Zadužbinom Desanka Maksimović. Ove godine obeležavamo i jubilej – 120 godina od rođenja Desanke Maksimović, pa je naučni skup jedan od oblika našeg kulturnog i kritičkog pamćenja njenog književnog dela. Na skupu učestvuje 27 naučnika iz Srbije, RS i Italije.

Desanka Maksimović se javila u srpskoj književnosti uporedo sa avangardistima, u periodu oštrih književnih obračuna i polemika. Prvim pesmama u časopisu Misao 1920, pa zbirkom Pesme (1924), Desanka je na pesničku pozornicu istupila lirikom koja nije bila radikalno drugačija u odnosu na prethodnike, ali je sledila impulse sopstvene pesničke prirode. Zbog toga je bivala, od tada pa sve do svojih poznih pesničkih zbirki, često smeštana na razmeđu tradicionalnog i modernog poetičkog obrasca. Cilj ovog skupa je da pokaže specifičnosti poetike Desanke Maksimović u veoma dugom stvaralačkom i životnom putu.

Urednice skupa: dr Svetlana Šeatović, viši naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost i dr Zorana Opačić, vanredni profesor Učiteljskog fakuleta u Beogradu.Preuzmite program skupa