Новости

Predavanje dr Branimira Jankovića

18.2.2018

 

Predavač na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odseku za istoriju dr Branimir Janković će 20. februara 2018. u 12 časova u Biblioteci IKUM-a održati predavanje Jugoslovensko čitanje Ruske revolucije iz perspektive istorije knjige.

Knjige o Ruskoj revoluciji i postrevolucionarnom Sovjetskom Savezu uvek su u Jugoslaviji – i monarhističkoj i socijalističkoj – nailazile na snažne političke, društvene, intelektualne i kulturne reakcije. Dovoljno je podsetiti na Povratak iz SSSR-a Andrea Žida ili 7000 dana u Sibiru Karla Štajnera. Mnoge su knjige različitog žanrovskog određenja bile političke bombe i akteri društvenih sukoba te intelektualnih i kulturnih borbi u Jugoslaviji. Brojnost knjiga i tekstova o Ruskoj revoluciji i sovjetskom društvenom eksperimentu – ključnim ideološkim temama 20. veka (i u Jugoslaviji i globalno) – značenje koje je tim knjigama i tekstovima pridavano, te različitost njihovih tumačenja i upotrebe, zazivaju primenu pristupa istoriji knjige i čitanja. U predavanju će se izneti nacrt istraživanja jugoslovenskog čitanja Ruske revolucije iz perspektive istorije knjige koji bi mogao biti relevantan i za druge tematske slučajeve u sklopu celine istorije knjige i čitanja u Jugoslaviji. Zbog toga je pristup istoriji knjige i čitanja – čiji su stožerni pojmovi autor, tekst, cirkulacija, recepcija, aproprijacija – jedna od onih kopči koje mogu uspešno vezati istoriju i književnost.

Branimir Janković (Vinkovci, 1980) postdoktorand i viši asistent na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je doktorirao 2014. godine, prethodno diplomiravši istoriju i kroatistiku. Objavio je knjigu Mijenjanje sebe same. Preobrazbe hrvatske historiografije kasnog socijalizma (2016) i priredio knjigu Intelektualna historija (2013). Višegodišnji je sekretar i član pripremnih odbora Desničinih susreta, te urednik portala Historiografija.hr.