Новости

Predavanje dr Tomislava Brleka

22.12.2017

 

U okviru ciklusa Periodika između književne forme i društvenog aktivizma, dr Tomislav Brlek će u Biblioteci IKUM-a 26. decembra 2017. u 12 časova održati predavanje "Beogradsko Delo kao désœuvrement".

Prepoznatljiva koliko i neprepoznata, uređivačka koncepcija časopisa Delo biće sagledana u kontekstu doslednosti zahtevu da se bude apsolutno moderan, koji u prvom broju od Remboa preuzima Marko Ristić, a koji Ž. L. Nansi direktno suprotstavlja ne samo pomodnosti nego i avangardi, „koja predviđa i čisti put svim sutrašnjicama, koje će onda biti ‘moderne’ i ‘postmoderne’“. Polazeći od Liotarove teze kako „delo ne može postati moderno ako prvo nije postmoderno“, predavanje će nastojati da ocrta teorijsku perspektivu unutar koje bi se poetika Dela, sistematski artikulisana kroz više od četiri decenije njegovog izlaženja, mogla shvatiti kao praksa rezistencije svakom obliku dovršivosti. Uslovljeno kontradikcijama koje dijalektički Aufhebung ne može razrešiti integrišući ih u svoj rezultat – što Bataj označava kao négativité sans emploi, Adorno kao das Nichtidentische a Blanšo kao désœuvrement – delovanje Dela tako se pokazuje nedeljivim od konstitutivno nedovršivog delanja koje je uvek već prospektivno usmereno na onemogućavanje bilo koje retrospektivne kulturno-istorijske kontekstualizacije.

Korpus časopisa: Delo: mesečni časopis za teoriju, kritiku i poeziju (1955–1992).

Tomislav Brlek (1971, Zagreb) vanredni je profesor na Katedri za opštu istoriju književnosti Odseka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uredio je zbornike Praksa teorije (2009) i Povratak Miroslava Krleže (2015). Autor je knjige: Lekcije: studije o modernoj književnosti (2015). Bavi se teorijom i istorijom književnosti, filmologijom i istraživanjima kulture. Kourednik je ilustrovanog časopisa za kulturu 15 dana (od 2004).