Новости

Izveštaj sa tribine

15.12.2017

 

U okviru tribine „Teorijski i književnokritički razgovori“, koju organizuje projekat Instituta za književnost i umetnost „Kulturološke književne teorije i srpska književna kritika“, 6. decembra 2017. održano je predavanje dr Marije Grujić sa temom „Koncepti proučavanja popularnog : književne studije kao inspiracija“.

Tema izlaganja bili su koncepti iz književne teorije, književne istorije i drugih vidova nauke o književnosti prisutnih u proučavanju formi popularne kulture. Imajući u vidu da kulturne studije jednim velikim delom proizilaze iz književnoteorijskih izučavanja, izlaganje je razmatralo načine na koji pojmovi, iskustva i, pre svega, teorijski koncepti iz ovih oblasti nalaze svoju intedisciplinarnu kontekstualizaciju izvan striktno književne oblasti, doprinoseći boljem razumevanju i proučavanju fenomena popularne, vizuelne i, uopšte uzev, medijske kulture, kako u teorijskom, tako i u metodološkom smislu. U centru razmatranja bili su momenti iz teorijskih postavki Mihaila Bahtina, Rejmonda Vilijamsa, Rolana Barta, Stjuarta Hola, i drugih, te kako oni doprinose izgrađivanju teorijskih modela i koncepata za proučavanje fenomena savremene kulture popularnog i svakodnevnog, uz korišćenje primera iz domaćih pojava popularne kulture. Nakon predavanja razvila se i živa diskusija o savremenim aspektima proučavanja domaće i globalne popularne kulture, uz oslanjanje na teorijske postavke ponikle iz književnih teorija.

Snimak sa predavanja možete pogledati ovde.