Новости

Izveštaj sa tribine

27.11.2017

 

U okviru tribine „Teorijski i književnokritički razgovori“, koju organizuje projekat Instituta za književnost i umetnost „Kulturološke književne teorije i srpska književna kritika“, 22. novembra 2017. održano je predavanje prof. dr Vesne Elez sa temom „Nasleđe Rolana Barta“.

Profesorka Elez u svom izlaganju bavila se višestruko zanimljivom književnoteorijskom zaostavštinom Rolana Barta, ali i njegovim uticajem na razne humanističke oblasti od sociologije kulture do teorije vizuelnih umetnosti. Tematizujući glasovito Bartovo „zadovoljstvo u tekstu“ i kao hedonizam jezika i kao oznaku „smrti autora“, dr Vesna Elez je ukazala na ključna čvorišta njegove teorije u kojima se može detektovati prelaz od strukturalizma ka poststrukturalizmu. Ipak, kao i kod svakog velikog mislioca i pisca teorije, kod Barta uvek preostaje prostora za para-doksno (ono što je na-suprot uobičajenom, mnjenjskom pogledu na stvari), za ambivalentni i (auto)subverzivni diskurs, što je bio pravi podsticaj za živu diskusiju koja je potom usledila.