Новости

Predavanje dr Predraga Brebanovića

23.11.2017

 

U okviru ciklusa Periodika između književne forme i društvenog aktivizma, doc. dr Predrag Brebanović će u Biblioteci IKUM-a 28. novembra 2017. u 12 časova održati predavanje Američka periodika i sukob na književnoj levici. Tom prilikom će zbivanja na američkoj književnoj, kulturnoj i političkoj sceni u prvoj polovini 20. veka biti sagledana kroz prizmu „sukoba na književnoj levici“ – koncepta koji je preuzet iz jugoslovenske književne istoriografije.

Predavanje će dočarati ambijent u kojem je tokom naznačenog perioda delovala američka kulturna levica. Naglasak će biti na književnom radikalizmu i periodičnim publikacijama, a posebno na njujorškom časopisu Partisan Review (1934–2003). Polemike koje su u njemu i oko njega vođene u prvoj deceniji postojanja, kao i poratno utapanje tog glasila u glavne tokove američke umetnosti i ideologije, biće protumačeni u lokalnom, ali i globalnom istorijskom kontekstu.

Korpus časopisa: Seven Arts, Masses, New Masses, Partisan Review, Politics, Kenyon Review, Sewanee Review, Southern Review, Fortune.

Predrag Brebanović (1967, Zemun) predaje na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Autor je knjiga: Podrumi Marcipana: čitanje Bore Ćosića (2006), Antitetički kanon Harolda Bluma (2011) i Avangarda krležiana: pismo ne o avangardi (2016). Bavi se književnom teorijom, kulturalnim studijama, naratologijom, avangardom i istorijom jugoslovenske kulture. Bio je urednik časopisa Reč. Gostujući je predavač na postdiplomskim studijama Filozofskog fakulteta u Zagrebu.