Новости

Predavanje ma Svetlane Montue

16.11.2017

 

U okviru ciklusa predavanja Periodika između književne forme i društvenog aktivizma, ma Svetlana Montua će 21. novembra 2017. u 12 časova u Biblioteci IKUM-a održati predavanje Anti/kolonijalna izložba u Parizu (1931) i nadrealistička kontra/javnost.

Kolonijalna izložba, koja je 6. maja 1931. otvorena u Parizu, trebalo je da javnosti predoči veličinu, raznolikost i „egzotičnost“ francuske kolonijalne imperije. Uprkos ekonomskoj krizi koja je u tom trenutku pogađala Francusku, izložba je zabeležila značajan uspeh i privukla osam miliona posetilaca. U skladu s devetnaestovekovnom tradicijom univerzalnih izložbi, postavka je veličala ideju kolonijalnog projekta naglašavajući njegov civilizatorski karakter. Ali održavanje izložbe ubrzo je dovelo do snažne reakcije i formiranja kritičke kontrajavnosti, oličene u udruženom delovanju francuskih nadrealista i antiimperijalističke lige Komunističke partije Francuske. Kulminaciju njihovih subvertivnih (re)akcija, u kojima su važnu ulogu odigrali štampani mediji i periodika, predstavljalo je organizovanje kontra-izložbe pod nazivom Istine o kolonijama, koja je postavljena u zgradi Centralnog komiteta KPF u Parizu.

Na ovom karakterističnom primeru iz intelektualne istorije Evrope tridesetih godina 20. veka moguće je „u malom“ osvetliti dijalektiku javnosti i kontrajavnosti, mehanizme formiranja i kritičkog preoblikovanja javnog mnjenja, kao i posebnu ulogu koju u tome imaju različiti oblici javne štampane reči/slike (dnevna štampa, časopisi, plakati, brošure, leci i sl.). Uz osvrt na odjeke antikolonijalnog angažmana francuskih nadrealista u beogradskim nadrealističkim krugovima, predavanje će ukazati i na mogućnost komparativne analize francuske antikolonijalne izložbe i izložbe beogradskih nadrealista organizovane u Umetničkom paviljonu „Cvijeta Zuzorić“ 1932. godine.

Korpus časopisa: Surréalisme au service de la révolution, Le Temps, Le Figaro, L’Humanité, La Défense.

Svetlana Jevtović Montua (Beograd, 1982) diplomirala je kao student generacije na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Magistarske i specijalističke studije je nastavila kao stipendistkinja Francuske vlade na Ekol de Luvr i na Univerzitetu Pariz 4 Sorbona. Praksu je sticala u Centru Žorž Pompidu. Kao istraživač saradnik radila je na pripremi inauguralnih izložbi Muzeja evropskih i mediteranskih civilizacija u okviru projekta Marsej evropska prestonica 2013, a kao muzejski edukator u Muzeju Pabla Pikasa u Parizu i u Fondaciji Luj Viton. Bila je kustos izložbe Konstelacije (2015) u Srpskom kulturnom centru u Parizu, gde je takođe organizovala programe o beogradskom nadrealizmu (2016/2017). Trenutno je na doktorskim studijama na Univerzitetu Pariz Nanter (pod mentorstvom Remi Labrusa i Matild Arnu), u okviru kojih se bavi odnosima umetnosti i politike u hladnoratovskom i postkolonijalnom kontekstu.