Новости

Izveštaj sa tribine

6.10.2017

 

U okviru tribine „Teorijski i književnokritički razgovori“ koju organizuje projekat Instituta za književnost i umetnost „Kulturološke književne teorije i srpska književna kritika“, održano je predavanje dr Romila Kneževića sa temom „Možda stvaramo nove svetove: ogled o teurgijskoj prirodi umetnosti“.

Predavač je izložio ideje začete u knjizi Vreme i saznanje: teološko čitanje Marsela Prusta (2011), koja nije samo napisana izuzetnim i odnegovanim stilom, već su u njoj na pregledan i jasan način predstavljeni mnogi filozofski, teološki, antropološki, epistemološki, književnoteorijski i estetički problemi. Reč je o prvoj knjizi u srpskoj nauci o književnosti koja na uzoran način pristupa kompleksnom sagledavanju dela jednog zapadnog pisca – i to iz kritičke filozofsko-teološke perspektive.

Oslonjeno, između ostalog, na filozofsku misao Nikolaja Berđajeva i teološku misao Jovana Zizjulasa, predavanje je problematizovalo pojam teurgije kao (književno)umetničkog stvaranja, postavljajući osnove za dalja razmatranja u tom smeru, kojima dr Romilo Knežević u budućnosti nastoji da obezbedi institucionalnu formu. Posredi je zamisao redefinisanja pojma monaštva, utemeljenog u originalnom shvatanju ljudske prirode i njenog odnosa prema stvaralaštvu, koja bi ishodila u saradničkom sadejstvu sa Bogom. Pritom, pitanje stvaralaštva odnosno teurgije postaje ključno pitanje u čijem okviru se odgoneta kako smisao samog čoveka, tako i Božjeg odnosa prema njemu.