Новости

Predavanje dr Dragane V. Todoreskov

7.10.2017

 

U okviru ciklusa predavanja Periodika između književne forme i društvenog aktivizma, dr Dragana V. Todoreskov će 10. oktobra 2017. u 12 časova u Biblioteci IKUM-a održati predavanje Sterijini šaljivi kalendari i parodija periodičke forme. Predavanje će osvetliti način na koji Jovan Sterija Popović parodijske postupke primenjuje na karakteristične oblike tadašnje periodičke kulture (kalendari, almanasi), zatim korelacije koje se mogu uspostaviti između Sterijine parodije književnih i periodičkih formi, kao i specifičan smisao koji dati postupci zadobijaju iz perspektive (post)moderne teorije i književnosti.

Parodirajući rubrike kalendara – mesjacoslova, kao i almanahe sa prvim književnim prilozima, Sterijin Vinko Lozić kao sočinitelj Kalendara ne suprotstavlja se samo jednom prevaziđenom modelu periodike već i najavljuje dalekosežne promene u njenoj recepciji. Time se otvara mogućnost da svaki od Kalendara bude tumačen kao struktura sačinjena od niza samostalnih jedinica, gde linearno čitanje ustupa mesto drugačijim strategijama čitaočevog kretanja kroz delo, baš kao što je to slučaj i u mnogim postmodernističkim tekstovima. Posredstvom parodije književnih trendova u almanasima, ali i na osnovu drugih postupaka, Kalendari se mogu dovesti u prisniju vezu sa Romanom bez romana, te bi se za ova Sterijina dela moglo reći da su u pravom smislu bili termometri (termin je Sterijin) svoje epohe, i u književnom i u društvenom pogledu.

Korpus časopisa: šaljivi kalendari Vinka Lozića (1830, 1832, 1835).

Dragana V. Todoreskov (1975, Novi Sad), književna kritičarka i istoričarka književnosti. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Katedri za književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. U Matici srpskoj radi kao viši stručni saradnik na projektu Srpska enciklopedija. Bila je članica redakcije Letopisa Matice srpske (2013–2015) i članica je Uređivačkog odbora časopisa Interkulturalnost. Bavi se proučavanjem srpske književnosti XIX i XX veka, pitanjima pripovedanja, parodije, telesnog identiteta i ženskog autorstva. Autorka je više monografija, među kojima su i studije o Jovanu Steriji Popoviću (Sterijine parodije – iskušenja (post)modernog čitanja, Službeni glasnik, 2009) i Juditi Šalgo (Tragom kočenja – prisvajanje, preodevanje i raslojavanje stvarnosti u poeziji i prozi Judite Šalgo, Zavod za kulturu Vojvodine, 2014).