Новости

Mladi slavisti u poseti Institutu za književnost i umetnost

15.9.2017

 

U četvrtak 7. septembra u organizaciji Skupa slavista i seminara srpskog jezika i književnosti, koji se već 47 godina održava na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beograd, mladi slavisti iz Austrije, Belorusije, Bugarske, Italije, Irana, Kine, Mađarske, Makedonije, Nemačke, Poljske, Rumunije, Rusije, Slovačke, Slovenije, Ukrajine, Francuske i Češke posetili su Institut za književnost i umetnost. Slaviste je pozdravio direktor i naučni savetnik dr Bojan Jović i predstavnici institutskih projekata, koji su ih upoznali sa naučnom i istraživačkom delatnošću ove institucije. Studenti su imali prilike da pogledaju brojne institutske publikacije i podele svoja iskustva o proučavanju srpske književnosti, jezika i kulture na svojim matičnim univerzitetima. Imajući u vidu dosta težak položaj južne slavistike u kontekstu evropskih filologija, ovakvi vidovi susreta su važni, jer doprinose uspostavljanju i jačanju saradnje sa slavističkim katedrama na kojima se srpski proučava kao strani jezik.