Новости

Teorijski i književnokritički razgovori

19.6.2017

 

Projekat "Kulturološke književne teorije i srpska književna kritika" organizuje Teorijske i književnokritičke razgovore u biblioteci Instituta za književnost i umetnost, u sredu 21. juna 2017. u 12 časova. Tim povodom dr Saša Kesić održaće predavanje na temu Teorija prikazivanja kvir identiteta u savremenoj istočnoevropskoj umetnosti i kulturi.

Diskurzivni okvir iz kog se polazi u teoretizaciji prikazivanja kvir identiteta u savremenoj istočnoevropskoj umetnosti i kulturi baziran je, u najvećoj meri, na kvir teoriji, ali i na teoriji bio/nekropolitike. Da bi se došlo do analize postsocijalističkih kvir identiteta polazi se od istorije kvira na Zapadu – kao antiheteronormativnog, ali i antihomonormativnog pokreta. Potom, oslanjajući se pre svega na postsocijalističku paradigmu Marine Gržinić, analizira se način na koji se kvir identiteti formiraju i afirmišu u savremenoj Istočnoj Evropi. U trećem delu predavanja, na osnovu prethodno iznetih hipoteza i analiza, biće razmotrena revolucionarnost postsocijalističkog kvir identiteta u video instalaciji Without Pride Deane Petrović. Konačno, u zaključku, biće artikulisana centralna teza o vidljivosti kvir identiteta sa trenutnom političkom situacijom, pre svega u Srbiji 2017. godine.

Dr Saša Kesić doktorirao je 2016. godine na Katedri za teoriju umetnosti i medija Univerziteta umetnosti u Beogradu. Dobitnik je stipendije Vlade Republike Austrije Ernst Mach za devetomesečni studijski boravak na Akademiji likovnih umetnosti (Akademie der bildenden Künste) u Beču (2015/2016), u okviru kog je predstavio istraživanja vezana za odnos postsocijalizma i kvir politika u izlaganju Post-socialistic queer politics u klasi postkonceptualne umetnosti prof. dr Marine Gržinić. Od septembra 2005. godine zaposlen je na mestu nastavnika solfeđa u Muzičkoj školi „Vatroslav Lisinski“ u Beogradu.