Новости

Naučni skup Josip Sibe Miličić: vreme, prostor, sudbine

26.5.2017

 

U petak, 2. 6. 2017. u Univerzitetskoj biblioteci i Institutu za književnost i umetnost održaće se međunarodni, interdisciplinarni naučni skup posvećen Josipu Sibi Miličiću, avangardnom pesniku, likovnom umetniku i diplomati. Skup pod nazivom Josip Sibe Miličić: vreme, prostor, sudbine počinje sa radom u 9 časova u Univerzitetskoj biblioteci. Organizatori skupa su Institut za književnost i umetnost, Univerzitetska biblioteka, Beograd i Filozofski fakultet, Zagreb. Urednice skupa su: prof. dr Sanja Roić, italijanista sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu i dr Svetlana Šeatović, viši naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost. Skup se organizuje u okviru naučnog projekta Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka: nacionalni i evropski kontekst. Na skupu učestvuje 20 proučavalaca književnosti, likovne umetnosti i istorije iz Zagreba, Torina, Peskare, Parme, Nikšića i Beograda. Prateći deo naučnog skupa je izložba posvećena ovom svestranom umetniku sa Hvara.

Za detaljnije informacije o vremenu i mestu održavanja sesija, spisku izlagača i temama referata, pogledajte program skupa.