Новости

Predavanje dr Jelene Milinković

19.5.2017

 

U okviru ciklusa predavanja Interdisciplinarna proučavanja periodike koji organizuje projekat Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca, dr Jelena Milinković održaće u utorak 23. maja 2017. u 12 časova predavanje na temu Ljubavna pripovetka i roman u srpskoj periodici kraja 19. i prve polovine 20. veka. Predavanje dijahronijski analizira ljubavnu pripovetku u periodici kraja 19. i početka 20. veka. Kao predmet analize izdvojene su ženske pripovetke, tj. one pripovetke čiji su autori žene, pa će analiza obuhvatiti tekstove Milke Grgur, Drage Gavrilović, Leposave Mijušković, Jelene Dimitrijević, Milice Janković, Anđelije Lazarević, Vere Ivanić, Nadežde Tutunović, Julke Hlapec Ðorđević i drugih autorki. Na primeru odabranih pripovedaka i romana ljubavne tematike pokazaće se razumevanje ljubavnog diskursa od kraja 19. veka, pa do 30-ih godina 20. veka. Kako su teme kojima su se autorke bavile bile čvrsto povezane sa društvenim odnosima i kako ih oslikavaju, predavanjem će se pokazati u kojoj meri su se ljubavni odnosi i njihovo predstavljanje menjali u skladu sa društvenim promenama. U slučaju ženskog stvaralaštva posebno je važno naglasiti emancipatorsku ulogu koju je ženska književnost imala te će se i predstavljanje ljubavnih odnosa posmatrati u kontekstu emancipatorskih i feminističkih tendencija i ideja.

Korpus časopisa: Javor, Zora, Domaćica, Ženski svet, Srpski književni glasnik, Žena, Misao, Ženski pokret.

Jelena Milinković (1981, Beograd). Diplomirala je 2006. na Filološkom fakultetu u Beogradu na grupi srpska književnost i jezik sa opštom književnošću. Na istom fakultetu je 2008. odbranila master rad i 2016. doktorsku tezu Ženska književnost u časopisu Misao 1919–1937. Od 2011. do 2016. učestvovala je u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine (rukovoditeljka Biljana Dojčinović). Koordinatorka je i jedna od autorki baze podataka Knjiženstvo. Koautorka je knjige Dvadeset žena koje su obeležile XX vek u Srbiji (Beograd, NIN 2013). Jedna je od urednica zbornika Nova realnost iz sopstvene sobe, književno stvaralaštvo Milice Janković (Beograd, Veliko Gradište: Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“). Od januara 2017. godine zaposlena je na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu na projektu Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca.