Новости

Predavanje Dragana Ðorđevića

3.5.2017

 

U okviru ciklusa predavanja Interdisciplinarna proučavanja periodike koji organizuje projekat Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca, dr Dragan Ðorđević održaće u utorak 9. maja 2017. u 12 časova predavanje na temu Omladinska glasila Indeks (Novi Sad) i Vidici (Beograd) kao poligoni nove umetničke prakse. Predavanjem će biti predstavljena omladinska glasila Indeks i Vidici koja su izlazila u Novom Sadu i Beogradu. Ovi časopis se posmatraju kao prostor za nove umetničke prakse. Krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina frakturni karakter časopisa u potpunosti je odgovarao tadašnjem „duhu vremena“, koji se ogledao u težnji ka medijskom proširenju i eksperimentu. Kao medij, časopis je sam po sebi taj eksperiment imao već upisan u svoj koncept: tehnički urednici bili su odgovorni za povezivanje slike, fotografije, crteža, stripa, dizajna, esejističke, pesničke, novinarske reči. Ili kao što stoji u jednom od naslova iz 1970. godine: „Za sve je (bio) kriv korektor“! U ime eksperimentatorske agende potrebno je imati u vidu i društvenopolitičko mesto omladinskih časopisa u nekadašnjoj Jugoslaviji, u kojoj su oni predstavljali važan segment onovremene državne „strategije“, odnosno dominantni modus interpelacije „omladinskih masa“. Inicijalno uobličeni kao „strateški“ poligon, omladinski časopisi preobraziće se krajem šezdesetih godina u poligon „taktika“, odnosno u platformu za demonstraciju kontrakulturnih tendencija koje će sve do kraja osamdesetih godina ostati njihovo dominantno obeležje.

Korpus časopisa: Indeks (Novi Sad: 1968–1970), Vidici (Beograd: 1978–1982).

Dragan Ðorđević (1978), esejista i proučavalac književnosti i kulture. Doktorirao je 2016. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa temom „Ideje konceptualne umetnosti u savremenoj srpskoj književnosti 1960–2010“ (mentor dr Aleksandar Jerkov). Objavio je monografiju Mala crna muzika: hip-hop nacija, nacionalna istorija, država i njeni neprijatelji (2016, Karpos, Loznica), koja je nastala na osnovu rukopisa magistarske teze pod nazivom „Između usmenosti i savremene književnosti: motivi hip-hop kulture u delima srpske književnosti i hip-hop tekstovi“. Objavljuje radove u književnoj periodici (Polja, Ulaznica, Sarajevske sveske, 15 dana) i sarađuje sa online glasilom Dematerijalizacija umetnosti. Od 2008. godine zaposlen je kao profesor srpskog jezika i književnosti u XIII beogradskoj gimnaziji.