Новости

Teorijski i književnokritički razgovori

16.3.2017

 

Projekat "Kulturološke književne teorije i srpska književna kritika" organizuje Teorijske i književnokritičke razgovore u biblioteci Instituta za književnost i umetnost, u sredu 22. marta 2017. u 12 sati. Tim povodom Dr Ðurđina Šijaković sa Etnografskog instituta SANU u Beogradu održaće predavanje na temu Snaga (u) ranjivosti: Euripidovo iskustvo žene u nekoliko slika.

Za stanja stradalništva i propasti i osećanja patnje i bola, kao stožernih elemenata antičke tragedije, naročito je bila otvorena žena u onom smislu ka kom se kretala antička grčka konceptualizacija žene: žena je percipirana kao iracionalno, emotivno, krhko, povodljivo biće, otvoreno i nezaštićeno. Ženska patnja je viđena kao transparentna.

Osobito tanano čulo za ženu i žensku dušu imao je veliki tragediograf Euripid. Euripidova žena je, naravno, fiktivni lik, ali žena u drami pripada istom semantičkom polju koje je obrazovalo atinsko društvo; ona pripada tekstu bogatom značenjima koje članovi društva prepoznaju i razumeju.

Dr Ðurđina Šijaković će u svom predavanju kroz prizore iz nekoliko Euripidovih tragedija ispitati različite aspekte ženske ranjivosti i potencijale te ranjivosti, kao i rafiniranost piščevog osećaja za životni i umetnički kapacitet ovih dramskih trenutaka.

Dr Ðurđina Šijaković (Nikšić, 1985) diplomirala je 2009. na Odeljenju za Klasične nauke na Filozofskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu i na istom odeljenju je doktorirala 10. 05. 2016. na disertaciji „Patnja žene u Euripidovim tragedijama“. Od 2010. zaposlena je u Etnografskom institutu SANU u Beogradu. U istraživanjima objedinjuje teme iz oblasti klasičnih nauka, helenske književnosti, antropologije antike, kulturne antropologije, teatrologije, rodnih studija. Naročito se zanima za religijske, društvene i kulturne institucije u klasičnoj Atini, fenomen antičkog grčkog teatra i njegovu recepciju u savremenom pozorištu, filmu i književnosti, te antropološko tumačenje antičke grčke umetnosti (sa naglaskom na keramiku), uz posebno interesovanje za rodnu perspektivu.