Новости

Predavanje Aleksandra Pavlovića

16.3.2017

 

U okviru ciklusa predavanja Interdisciplinarna proučavanja periodike koji organizuje projekat Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca, dr Aleksandar Pavlović održaće u utorak 21. marta 2017. u 13 časova predavanje na temu „Treći rat“: albanska kampanja iz 1912/1913. u srpskoj levičarskoj štampi. Predavanje se fokusira na članke i ratne dnevničke zapise Dimitrija Tucovića i Koste Novakovića objavljene u levičarski glasilima Radničke novine i Borba tokom Balkanskih ratova 1912. i 1913. godine. Dok su se obojica autora odazvala mobilizaciji 1912. godine, verujući da učestvuju u emancipatorskom ratu i konačnom slomu retrogradne osmanske vladavine na Balkanu, njihovo viđenje albanske kampanje bilo je radikalno drugačije. Za razliku od onovremenih srpskih zvaničnika i prorežimske štampe, ili njihovih lojalnih sunarodnika koji su slavili Balkanske ratove i njihova dostignuća in toto, Tucović i Novaković oštro su kritikovali srpski režim zbog uništavanja ljudskih života i optuživali vojsku za korupciju i nebrigu. Štaviše, oni su optuživali srpsku vladu za imperijalizam i upozoravali na njegove razorne posledice po srpsko–albanske odnose, a zalagali se za balkansku konfederaciju zasnovanu na punoj jednakosti, solidarnosti i socijalnoj pravdi. Njihovi članci stoga predstavljaju važno poglavlje u razvoju levičarske štampe i levičarskih ideja u Srbiji, nude značajno svedočanstvo o onovremenim ratnim dešavanjima, i postavljaju značajna pitanja o ne(mogućnosti) pomirenja ili ravnoteže između patriotizma i nacionalizma, rata i moralnosti, emancipacije i imperijalizma u balkanskom kontekstu.

Korpus časopisa: Radničke novine, Borba.

Aleksandar Pavlović (Loznica, 1976) diplomirao je i magistrirao na Filološkom fakultetu u Beogradu (opšta književnost i teorija književnosti, nauka o književnosti), a doktorirao na programu Studije jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Notingemu. Naučni je saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda, a radio je i kao urednik na Trećem programu Radio Beograda i kao predavač na katedri za slavistiku Univerziteta u Notingemu. Autor je knjige Epika i politika (Beograd: XX vek, 2014) i jedan od priređivača zbornika Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa (izdanje na srpskom iz 2015, albansko izdanje 2016. godine). Objavljuje radove iz oblasti studija kulture, književne i društvene teorije u domaćim i stranim časopisima, a povremeno objavljuje i priloge na internet portalima i u dnevnim novinama u Srbiji i regionu.