Новости

Predavanje Katarine Janković Popović

3.3.2017

 

U okviru ciklusa predavanja Interdisciplinarna proučavanja periodike koji organizuje projekat Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca, mr Katarina Janković Petrović održaće u utorak 07. marta 2017. u 12 časova predavanje na temu Uloga Politikinog "Kulturnog dodatka" kao posrednika u promovisanju različitih kultura. Imajući u vidu multidisciplinarni pristup kritičke analize diskursa, na primeru tekstova Politikinog "Kulturnog dodatka" sprovedena je analiza diskursa sa ciljem da se utvrde njegove osobine, kao i da se utvrdi uloga koju ovaj dodatak ima u prenošenju informacija o drugim kulturama, njihovim različitim kulturnim i vrednosnim matricama. Cilj predavanja je da na osnovu tipologije tekstova, njihove žanrovske, odnosno tematske uslovljenosti, domena, i komunikacijske uloge koju ostvaruju kroz novinski medij, utvrdi koje su to osobine diskursa karakteristične za Politikin "Kulturni dodatak", odnosno kakva je njegova uloga kao posrednika u širenju informacija o drugim kulturama. Ovakav pristup istovremeno je i pokušaj razumevanja odnosa mi/drugi, tj. nas samih prema vlastitoj kulturi kao i našem odnosu prema drugim kulturama.

Korpus časopisa: Politika Kulturni dodatak.

Katarina Janković Popović je magistrirala i završila specijalističke studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu gde je trenutno na doktorskim studijama. Od 2004. do 2008. bila je direktorka Kulturnog centra Šabac, a od 2008. godine je glavna i odgovorna programska urednica ovog centra. Njena naučna istraživanja se tiču analize diskursa dnevne štampe, a posebno se bavi istraživanjem "Kulturnog dodatka" Politike. Objavljuje naučne radove u naučnim zbornicima. Kao direktorka Kulturnog centra Šabac i kao programska urednica ove institucije, organizovala je niz promocija, radionica, tribina, izložbi, a posebno je angažovana na jezičkoj edukaciji dece.