Новости

Nagrada Anđelka Milić

27.2.2017

 

Imamo veliko zadovoljstvo da vas obavestimo da su naše saradnice dr Stanislava Barać, naučna saradnica i dr Slobodanka Peković, naučna savetnica, ovogodišnje dobitnice nagrade Anđelka Milić. Dr Stanislava Barać je dobitnica u kategoriji: najbolji naučni rad u oblasti društvenih i humanističkih nauka koji predstavlja značajan naučni doprinos rodnim studijama u Srbiji, a dr Slobodanka Peković u kategoriji: podrška razvoju stvaranja znanja iz oblasti rodnih studija u Srbiji.

Nagrada Anđelka Milić za 2017. godinu biće svečano uručena dobitnicama 28. februara u 18 sati na Filozofskom fakultetu u Beogradu (sala 108 na prvom spratu).

Žiri u sastavu: prof. dr Biljana Dojčinović (Filološki fakultet, Beograd), dr Marina Hjuson, naučna savetnica (Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd) i prof. dr Dragica Vujadinović (Pravni fakultet, Beograd), jednoglasno je odlučio o dobitnicima za 2017. godinu, saopštila je Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM) Srpskog sociološkog društva, koja je ustanovila to priznanje 2016. godine. Nagrada Anđelka Milić za feminističko stvaralaštvo u oblasti nauke i kulture, kao i za podršku tom stvaralaštvu i primenu feminističkih ideja u različitim oblastima društvenog života, dodeljena je za 2017. godinu dr Lilijani Čičkarić, dr Stanislavi Barać, prof. dr Fuadi Stanković, dr Slobodanki Peković, dr Zorici Mršević, Aleksandri Vladisavljević i Sanji Nikolin, kao i Dah teatru i projektu Femix iz Beograda.

Za najbolji naučni rad domaće autorke ili autora u oblasti društvenih i humanističkih nauka, koji je objavljen u prethodnoj kalendarskoj godini i predstavlja značajan naučni doprinos rodnim studijama (teoriji i istraživanjima) u Srbiji, nagrada je dodeljena dr Lilijani Čičkarić sa Instituta društvenih nauka u Beogradu i dr Stanislavi Barać sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu.

Za podršku razvoju stvaranja znanja iz oblasti rodnih studija u Srbiji (teorija i istraživanja) nagrada je dodeljena prof. dr Fuadi Stanković, bivšoj rektorki Univerziteta u Novom Sadu, i dr Slobodanki Peković sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu.

Za uvođenje i/ili podsticanje praksi koje značajno doprinose uspostavljanju rodne ravnopravnosti u organizacijama, institucijama ili u lokalnim zajednicama, na osnovu saznajnih uvida ostvarenih putem feminističkih istraživanja i kritičkih studija maskuliniteta, nagrada Anđelka Milić dodeljena je dr Zorici Mršević sa Instituta društvenih nauka u Beogradu i timu koji čine Aleksandra Vladisavljević i Sanja Nikolin.

Za kreativni poduhvat iz svih područja stvaralaštva koji koristi saznanja iz oblasti feminističke teorije i istraživanja, kao i kritičkih studija maskuliniteta, koji na originalan i komunikativan način prenosi poruku o vrednosti i značaju rodne ravnopravnosti, nagrada je dodeljena Dah teatru iz Beograda i projektu Femix iz Beograda.

Nagrada Anđelka Milić ustanovljena je 2016. godine radi osnaživanja feminističke proizvodnje kontekstualizovanog znanja, pre svega putem originalnih i relevantnih istraživanja, kao i njihove kreativne upotrebe i primene u svim oblastima društvenog života u Srbiji. Nagrada je nazvana imenom Anđelke Milić u znak sećanja na naučno delo, naučni doprinos i feministički aktivizam Anđelke Milić (1942–2014), koja je bila i prva predsednica SEFEM-a.