Новости

Predavanje Daliborke Mihajlović

14.2.2017

 

U okviru ciklusa predavanja Interdisciplinarna proučavanja periodike koji organizuje projekat Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca, ma Daliborka Mihajlović održaće u utorak 21. februara 2017. u 12 časova predavanje na temu Slika, politička i potrošačka kultura: Interakcija slike i teksta u štampanim i savremenim medijima. U predavanju će se predstaviti rezultati istraživanja koja se fokusiraju na uticaj slike u štampanim i masovnim medijima: njihov uticaj na društvena kretanja, kao i novo pozicioniranje vizuelnosti u odnosu na jezik. Istražuje se da li slika postaje univerzalni model za prevazilaženje jezičkih barijera i da li je njen uticaj na društveno-političke promene, kao i na promene psihološke strukture pojedinca zaista velik. Namera autorke je da analitičko-empirijskom metodom sagleda pitanja civilizacijskog razvoja u kontekstu kulture slike i sveobuhvatne vizuelizacije koja se kreće u smeru, tzv. virtuelizacije. Rad se u osnovi bazira na istraživanjima V. Dž. T. Mičela i njegovom pitanju: Šta slika zapravo želi? i istoimenoj studiji, odnosno na razmatranjima ovog teoretičara vezanim za korišćenje slike u masovnim medijima kao njihove primarne monete. U predavanju se postavlja pitanje retorike slike bez delovanja tekstualnog, tj. lingvističkog dela. Istraživanje pokazuje i to koliko se globalnom kulturom i sveprisutnošću određenih slika i simbola popularne, politizovane i potrošačke kulture ruše granice konkretne društvene pripadnosti i koliko se gubi značaj jezika određenih društvenih grupa.

Korpus časopisa:
Le Charivari, Der Simplicissimus, Völkischer Beobachter, Express, Zeit, Charlie Hebdo, Politika.

Predavanje će biti održano u Biblioteci Instituta za književnost i umetnost.

Daliborka Mihajlović je diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Master diplomu je stekla na Fakultetu za likovne umetnosti u Braunšvajgu u Nemačkoj gde trenutno radi na doktorskoj tezi Interakcija slike i jezika. Angažovanost slike u savremenim medijima (mentor: Dr. phil. Dr. Ing. habil. Christoph Metzger). Ilustratorka je niza knjiga, magazina i novina u Srbiji i Nemačkoj. Autorka je više projektnih i vizuelnih rešenja. Učestvovala je kao edukatorka u radionicama za decu i mlade. Od 2003. organizovala je više samostalnih i grupnih izložbi u Srbiji, Nemačkoj i Italiji. Redovna je članica ULUPUDS-a od 2006. godine.