Новости

Teorijski i književnokritički razgovori - izveštaj sa predavanja dr N. Bahlajtnera

2.2.2017

 

U biblioteci Instituta za književnost i umetnost, u sredu 14. decembra 2016. dr Norbert Bahlajtner (Norbert Bachleitner) održao je predavanje pod naslovom "From Scholarly to Commercial Writing: German Women Translators in the Age of 'Translation Factories'". Dr Norbert Bahlajtner redovni je profesor Bečkog Univerziteta, rukovodilac Katedre za uporednu nauku o književnosti na Fakultetu filoloških i kulturnih nauka. Istražuje i predaje istoriju recepcije (engleska, francuska i ruska književnost na nemačkom jezičkom prostoru), istoriju književnog prevođenja, socijalnu istoriju književnosti i istoriju knjige (naročito oblasti književne cenzure i književnosti u periodici), kao i digitalnu književnost. Jedan je od glavnih urednika časopisa Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur i naučnih edicija Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur, Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft, Wiener Beiträge zu Komparatistik und Romanistik i Wechselwirkungen. Član je brojnih drugih uredništava međunarodnih časopisa i naučnih edicija, kao i upravnog odbora Društva za proučavanje istorije knjige u Austriji (Gesellschaft für Buchforschung in Österreich) i evropskog naučnog udruženja Academia Europea.

Predavanje dr Bahlajtnera označilo je početak međunarodne institucionalne saradnje između Instituta za književnost i umetnost i Katedre za uporednu nauku o književnosti Bečkog Univerziteta. Socijalnoistorijski zasnovano izlaganje tematizovalo je poziciju žena prevodilaca u književnom polju 18. i 19. veka, markirajući njihovu značajnu ulogu u transformativnim procesima u oblasti književnoprevodilačke delatnosti ovog perioda. tj. izmeštanju prevodilačkog rada iz sfere pokroviteljstva na polje nezavisnog i komercijalnog prevođenja. Moderator tribine bila je dr Milica Mustur.

Video-zapis sa okruglog stola možete pogledati ovde.