Новости

Desničini susreti - predavanje prof. dr Draga Roksandića

10.11.2016

 

"Desničini susreti i hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam"Prof. dr Drago Roksandić sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji u Beogradu gostuje u okviru bilateralnog projekta „Desničini susreti i hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam“, održaće u sredu, 16. novembra 2016, u 12 časova predavanje na temu „Prvi kongres kulturnih radnika Hrvatske (Topusko, 25–27. VI 1944) : između „Mjesta pamćenja“ i kritičke refleksije“.
Predavanje će se održati u Biblioteci Instituta za književnost i umetnost.