Новости

Predavanje Eve Kovolik

10.10.2016

 

U utorak, 11. oktobra 2016. godine, u 11 časova, u Biblioteci Instituta za književnost i umetnost naučna saradnica Seminara za slavistiku na Univerzitetu „Martin Luter“ u Haleu, dr Eva Kovolik, održaće predavanje „Istorija i naracija: strategije fikcionalizacije kod Radoslava Petkovića, Davida Albaharija i Dragana Velikića“. Dobro došli!Preuzmite poziv