Новости

Međunarodni naučni skup Desničini susreti 2016.

12.9.2016

 "Ovogodišnji Desničini susreti održavaju se u Beogradu, a realiziraju u skladu s obavezama koje su Institut za književnost i umetnost u Beogradu i Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dogovorili u okviru međudržavnog hrvatskosrpskog projekta „‘DESNIČINI SUSRETI’ I HRVATSKO-SRPSKI/SRPSKO-HRVATSKI INTEKULTURALIZAM“, odobrenog za 2016./2017. i 2017./2018. godinu. Imajući na umu da je ovaj projekt prihvaćen u vrlo jakoj konkurenciji i u situaciji kada hrvatsko-srpskom/srpsko-hrvatskom interkulturalizmu ne „cvjetaju ruže“ ni u jednoj od ove dvije zemlje, velik je izazov s kojim se suočavaju ovogodišnji beogradski Desničini susreti, koji se, nota bene, prvi put održavaju izvan teritorija Republike Hrvatske.

Kada je riječ o hrvatsko-srpskom/srpsko-hrvatskom interkulturalizmu, praktično se inače ništa ozbiljno ne može raditi, a da se to ne čini najmanje i s hrvatske i sa srpske strane, bilo da je riječ o arhivima i knjižnicama, o elementarnim obavijestima o tome što i kako bi uopće trebalo raditi te bilo da je riječ o raznovrsnostima istraživačkih trendova i nakladničkih projekata. Otvoreno treba reći da povijesno recentni tektonski poremećaji u odnosima između Hrvata i Srba iziskuju mnogo više osobnih kontakata i razumijevanja stanja stvari kao temeljnih pretpostavki za ozbiljan istraživački rad. Jezgra Desničinih susreta kao i širok krug suradnika stečenih u posljednjih deset godina kontinuiranog djelovanja obavezuju obje strane na višu razinu međusobne koordinacije istraživačkih orijentacija i interesa u području inter- i transkulturalizma. Ona je tim važnija što su danas nezanemarivi širi regionalni i kontinentalni konteksti istraživanja takvih problematika."

Prof. dr. sc. Drago Roksandić, iz Riječi unaprijedNaučno-istraživački program hrvatsko-srpskog/srpsko-hrvatskog interkulturalizma, koji se od 2005. godine redovno odvija u Hrvatskoj kroz središnju godišnju manifestaciju Desničinih susreta – do sada održavanih u Zagrebu, Zadru, Islamu Grčkom i Splitu – razvio je široku i čvrstu mrežu naučnika humanističkih disciplina, prvenstveno iz Hrvatske i Srbije, ali uključujući i čitav evropski akademski prostor. Pored skupa i prateće godišnje publikacije, zbornika radova, u okvirima istog programa organizuju se i druge naučne aktivnosti, odnosno razvijena je šira izdavačka delatnost.

Istraživačke teme u ovih su deset godina bile formulisane ili tako da se direktno odnose na književni i stvaralački opus Vladana Desnice, čije ime program nosi, ili tako da proističu iz određenog aspekta autorovog intelektualnog angažmana. Desničini susreti vremenom su evoluirali od programa koji kritički preispituje „velike teme“ hrvatsko-srpskog/srpsko-hrvatskog interkulturalizma do projekta koji – ne menjajući težište interesa – promatra „velike teme“ interkulturalizma i transkulturalizma u Evropi.

Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kao pokretač i nosilac projekta Desničinih susreta, i Institut za književnost i umetnost u Beogradu Desničine susrete 2016. i 2017. godine realizuju u okviru zvanične bilateralne naučne saradnje Srbije i Hrvatske tj. projekta pod nazivom „Desničini susreti“ i hrvatsko-srpski/srpskohrvatski interkulturalizam.

Dr Stanislava Barać Vujnović

Preuzmite program skupa