Новости

„Prevođenje srpske kulture i tradicije“ na Univerzitetu u Kembridžu

10.5.2016

 Na Godišnjoj konferenciji Britanskog društva za slavistiku i istočno-evropske studije (BASEES) na Ficvilijem koledžu Univerziteta u Kembridžu prikazana je stalna izložbena postavke Muzeja jezika i pisma Srpsko pismo i jezik kroz istoriju (Serbian Writing and Language Throughout History) autorke Dajane Ðedović, koja je u okviru zajedničkog projekta Instituta za književnost i umetnost i Centra za kulturu „Vuk Karadžić“ – Letnje škole jezika, kulturne istorije i prevođenja TRŠIĆ 2013, prevedena na engleski jezik. Izložbenu postavku je pratio naučni program predstavljen u okviru panela Prevođenje srpske kulture i tradicije (The Translation of Serbian Culture and Traditions), koji je moderirala autorka projekta i koordinatorka Letnje škole jezika, kulturne istorije i prevođenja TRŠIĆ Dragana Grbić.

U zajedničkom izlaganju „Tršić kao mesto velikog dijaloga“ (Tršić – A Place Where the Great Dialogue Is), značaj rodnog mesta počasnog građanina sveta – kako je 1984. godine UNESKO okarakterisao Vuka Stefanovića Karadžića – osvetljen je najpre kroz književno-jezičku prizmu autorke izložbe Dajane Ðedović, a potom i kroz etnološko-antropološku prizmu kustoskinje Muzeja jezika i pisma Ane Čugurović.

Kejtlin Sejs (Caitlin Says), studentkinja master studija Katedre za slavistku Univerziteta u Notingemu, na osnovu sopstvenog prevodilačkog iskustva stečenog tokom učešća u Letnjoj školi jezika, kulturne istorije i prevođenja TRŠIĆ2015 i volonterskog rada u Prirodnom muzeju „Divnogorje“ u Rusiji govorila je o „Prevođenju kultrno-specifičnih i informativnih tekstova za muzejske potrebe“ <(The Translation of Culture-Specific and Informative Texts for Museum Use).

Recepcija Karadžićevog rada na engleskom govornom području predstavljena je u referatu Rebeke Rajt (Rebecca Wright), diplomirane studentkinje Katedre za slavistiku Univerziteta u Notingemu i učesnice Letnje škole jezika, kulturne istorije i prevođenja TRŠIĆ2014„Džon Bauring kao prevodilac pesama Vuka Stefanovića Karadžića“ (John Bowring as a translator of the songs of Vuk Karadžić).

Izložbu su na engleski prevele studentkinje Kirsten Džefs (Kirsten Jeffs) sa Univerziteta u Notingemu i Anja Visočnik (Anja Visočnik) sa Univerziteta u Torinu, a produkciju kataloga je podržao Grad Loznica, Centar za promociju nauke i Ministarstvo privrede Republike Srbije.

Godišnja konferenciji Britanskog društva za slavistiku i istočno-evropske studije (BASEES) najveća je slavistička manifestacija u Velikoj Britaniji, a ove godine je okupila oko 400 učesnika i naučnika iz celog sveta koji su predstavili svoja istraživanja u tematskim blokovima iz domena književnosti i kulture, jezika i lingvistike, filma i medija, istorije, sociologije i geografije, politike i ekonomije. Prikazivanje izložbe sa pratećim naučnim panelom recepcija je ocenila kao svojevrstan čin promocije srpskog jezika, književnosti i tradicije na engleskom govornom području.