Новости

Književnoteorijska tribina Književnost i...

4.3.2016

 

Projekat za teoriju književnosti započinje ciklis tribinskog programa pod naslovom Književnost i..., u kojem će se kroz niz predavanja eminentnih stručnjaka iz raznih humanističkih oblasti književna teorija "suočiti" sa drugim društvenim naukama kako bi na osnovu interdisciplinarnog dijaloga preispitala sopstvene fundamentalne postavke i smisao postojanja u 21. veku. U februaru i martu književna teorija će voditi dijalog sa arheologijom. Urednik programa je naučni saradnik dr Igor Perišić.