Новости

Predavanje Gordane Ilić Marković

3.2.2016

 

Gordana Ilić Marković
Senior Lecturer
Universität Wien Institut für SlawistikPERIODIKA KAO IZVOR ZA PROUČAVANjE JEZIČKE I KULTURNE POLITIKE AUSTROUGARSKE MONARHIJE U DOBA PRVOG SVETSKOG RATAU utorak, 9. februara, u 11:00 časova, u Biblioteci Instituta za književnost i umetnost, Gordana Ilić Marković održaće predavanje pod nazivom Periodika kao izvor za proučavanje jezičke i kulturne politike Austrougarske monarhije u doba Prvog svetskog rata.

Putem prikaza i analize sadržaja austrougarskih okupacionih novina Belgrader Nachrichten/Beogradske novine i odabranih članaka iz austrougarske štampe toga doba, kao i analizom jezičkog izraza Beogradskih novina u izlaganju će se tematizovati jezička i kulturna politika Austrougarske monarhije u okupiranoj Srbiji (1915- 1918).

Izbor uredništva ovog lista i njegov razvoj i citiranost u ostaloj austrougarskoj štampi kazuju o značaju koje su okupacione vlasti davale ovim novinama kao glasilu novoosvojene teritorije i o zadatku koji im je postavljen. Beogradske novine predstavljaju značajan izvor kako za istraživanje jezičke politike Austrougarske monarhije tako i za istoriju srpskog jezika.

U cilju boljeg razumevanja stila i sadržaja analiziranih tekstova referentkinja se posvećuje i delatnosti Austrijskog ratnog presbiroa sa sedištem u Beču, pod čijim nadzorom je bila celokupna ratna izdavačka delatnost.

Građa prikupljena pri analizi austrougarske ratne periodike (Cetinjske novine/ Zetinje Zeitung, Sarajevski list, Ilustrovani list, Našasloga, Pester lloyd, Wiener Zeitung etc.) koja pruža uvid u jezičku i kulturnu politiku toga doba, otvara mogućnosti za dalja istraživanja.