Новости

Naučni skup Časopis Žena danas (1936 – 1940)

7.12.2015

 Naučni skup posvećen „prvoj seriji“ časopisa Žena danas (1936–1940), koji se održava u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, sledi istraživački koncept i započeti niz konferencijske i zborničke obrade pojedinačnih časopisa na institutskom projektu Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca (Istorija srpske književne periodike, Istorija srpske književne periodike prve polovine 20. veka), u okviru kojeg je posebno obrađen tzv. međuratni period (Srpska avangarda u periodici, Sto godina Srpskog književnog glasnika, Književni sever (1925–1935), Časopis Nova Evropa 1920–1941, Časopis Ruski arhiv 1928–1937 i kultura ruske emigracije u Kraljevini SHS/Jugoslaviji, uz odgovarajuće bibliografije časopisa).

Časopis Žena danas predstavlja bogat izvor za proučavanje značajnog i dinamičnog društvenog, kulturnog i književnog trenutka druge polovine 30-ih godina 20. veka, ne samo u jugoslovenskom već i u internacionalnom kontekstu (prilozi Gabrijel Dišen, Agnes Smedli, Doroti Tompson i drugih). Pokrenut na inicijativu Komunističke partije Jugoslavije u ilegali, a kao feminističko glasilo, Žena danas je imala zadatak, poveren Mitri Mitrović i Dobrili Karapandžić, da pod maskom feminizma i paraleno sa idejama emancipacije žena propagira antifašizam i pacifizam, odnosno komunizam. Koncipirana tako da ne samo osvoji već i prosveti što širu čitalačku publiku, Žena danas je (pored tema karakterističnih za žensku periodiku: emancipacija, pedagogija, medicina, moda) veliki prostor posvetila književnosti i drugim umetnostima. U njoj su negovani kratka priča i poezija, prevodna književnost (E. Petrov, Čehov, O. Vajld), književna kritika, likovna kritika, likovni prilozi (ilustracije Pauline Sudarski; crteži Cuce Sokić; reprodukcije radova Kete Kolvic i aktuelnih srpskih slikarki) i tehnike fotokolaža i fotomontaže (o čemu je već pisala M. Todić), pozorišna kritika i filmska kritika. U časopisu su sarađivali književnici O. Davičo, A. Vučo, Ć. Sijarić, R. Zogović, M. Žicina, J. Bilbija, D. Maksimović i drugi, pored danas manje poznatih autorki. Zahvaljujući segmentu posvećenom pričama čitalaca/čitateljki, i rubrici u kojoj redakcija obrazlaže te priloge, ali i redovnoj književnoj kritici, časopis Žena danas pruža i povlašćen pogled na formiranje pokreta socijalne literature, odnosno poetike socijalističkog realizma. Cilj naučnog skupa Časopis Žena danas (1936–1940) i zbornika radova koji će iz njega proizići jeste da istraži i objasni istorijski kontekst odnosno društvenu uslovljenost ovog periodika; njegovu ulogu u emancipaciji žena i razvoju feminističkih ideja u Jugoslaviji; doprinos koji je ostavio na polju književnosti; književne, likovne, pozorišne i filmske kritike; njegovo mesto u razvoju medijske kulture; njegov današnji značaj u kulturi pamćenja u kojoj je i sam časopis svesno učestvovao.

Preuzmite program skupa