Новости

Desničini susreti 2015. Split i Vladan Desnica (1918 – 1945)

9.3.2015

 

POZIV ZA PRIJAVU PRIOPĆENjA


za znanstveni skup
Desničini susreti 2015.
Split i Vladan Desnica (1918 – 1945):
umjetničko stvaralaštvo između kulture i politike
(Split, 18. – 20. rujna 2015)


Rok za prijavu: 31. ožujka 2015.Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije i Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko društvo pisaca i Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“ u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Splitu objavljuju da će se Desničini susreti 2015., posvećeni temi Split i Vladan Desnica (1918. – 1945.), održati u Splitu (Centar Studia Mediterranea Filozofskog fakulteta u Splitu, Peristil 3/III) od 18. do 20. rujna 2015.godine.

Prošlogodišnji Desničini susreti, posvećeni temi Vladan Desnica i Split, 1920. – 1945. godine, koliko neupitno bili vrlo uspješni, suočili su sudionike sa spoznajom da je mnoštvo pitanja četvrtstoljetne povijesti Splita u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca/Jugoslaviji te u uvjetima okupacije, kolaboracije i antifaštističkog otpora od 1941. do 1945. godine istraživački otvoreno. Time su i mogućnosti zadovoljenja fokusiranijeg istraživačkog interesa za primjenu biografskih, intelektualnohistorijskih i kulturnohistorijskih pristupa i metoda za teme „splitska mladost Vladana Desnice“ i „obiteljska povijest Desnica u Splitu“ bile objektivno ograničene.

Urbana historija Splita od 1918. do 1945. godine mnogo više je povijest promjena nego povijest trajanja. Promjene u splitskoj političkoj kulturi u istom vremenskom razdoblju egzemplarne su u hrvatskoj povijesti 20. stoljeća po raznolikostima i proturječjima svojih očitovanja. Isto se može reći za bogatstvo promjenljivih splitskih kulturnih situacija, napose za umjetničko stvaralaštvo u Splitu. Kada je o svim ovim promjenama riječ, valja imati na umu da one, s jedne strane, imaju svoje vlastite „urbane logike“ te, s druge strane, da reflektiraju iskustva i zbivanja u nacionalnim, državnim i internacionalnim horizontima. Desničini susreti 2015. usredotočit će se na, prvo, promjene u splitskoj političkoj kulturi i kulturnom stvaralaštvu, drugo, splitsko prevoditeljstvo kao fenomen kulturnih transfera i, treće, na kulturno distinktivni fenomen splitskih kročeanaca, ključ za razumijevanje splitskog mediteranizma u to doba. Svi ovi izabrani fokusi zrcale i potrebe produbljenijeg interesa za stvaralačko sazrijevanje Vladana Desnice.

Prijave i sažetke od oko 2000 slovnih mjesta treba dostaviti do 31. ožujka 2015. Do 15. travnja i.g. Pripremni odbor Desničinih susreta odlučit će o prihvaćenim prijavama. Radni jezici skupa su hrvatski, srpski, bosanski i crnogorski. Sudionicima će biti podmireni troškovi smještaja i boravka u Hrvatskoj.

Supredsjedatelji Desničinih susreta 2015. su prof. dr sc. Aleksandar Jakir, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i prof. dr sc. Drago Roksandić, voditelj Desničinih susreta. Tajnici Pripremnog odbora su Marijan Buljan, doktorand s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Ivana Cvijović Javorina, doktorandica s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.Obavijesti i prijave:
marijanbuljan1@gmail.com;
ivana_cvijovic@yahoo.de