Новости

Ruski arhiv i kultura ruske emigracije

1.12.2014

 

U ponedeljak i utorak, 24. i 25. novembra 2014. godine, u biblioteci Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, održan je dvodnevni međunarodni naučni skup posvećen časopisu „RUSKI ARHIV (1928–1937)ˮ i KULTURI RUSKE EMIGRACIJE U KRALjEVINI SHS/JUGOSLAVIJI. Skup je organizovan u okviru projekta Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije.

„Ruski arhiv, časopis za politiku, kulturu i privredu Rusije, izlazio je u Beogradu od 1928. do 1937. godine, u dvomesečnim sveskama, na srpsko-hrvatskom jeziku, pretežno ćirilicom, a i latinicom, verovatno na zahtev pojedinih saradnika. Objavljena su ukupno 42 broja. Časopis je uređivao odbor čiji je glavni urednik bio F. J. Mahin, a direktor V. I. Lebedev. Urednici su smatrali da je bilo pogrešno identifikovati Rusiju sa njenom vladom i režimom, jer se time u prvi plan isticalo političko pitanje, a sasvim skrivali Rusija i njen narod. Zadatak časopisa bio je da se licem okrene prema Rusiji i da prikaže celovitu i pravu Rusiju. Časopis se razlikovao od drugih ruskih emigrantskih časopisa i po tome što je bio upućen prvenstveno na stranog čitaoca, u prvom redu jugoslovenskog, pa je zato izlazio na srpsko-hrvatskom jeziku. Oko časopisa je bio okupljen znatan broj prvorazrednih intelektualaca, naučnika, stručnjaka za razne oblasti, pisaca, umetnika i novinara, od kojih je jedan broj živeo u Srbiji i Jugoslaviji, dok su ostali dopise u Beograd slali iz Praga, Pariza i drugih evropskih gradova. Među stalnim saradnicima isticali su se: M. Slonim, člancima o ruskim savremenim piscima, E. Staljinski tekstovima o boljševizmu, dr N. Melnikova-Papuškova rasprama o kulturi, zatim poznati ruski pisci i umetnici iz emigracije, A. Remizov, M. Cvetajeva, J. Zamjatin, N. Gončarova, ali i pisci izvanrednih rubrika za pregled ruskih knjiga i časopisa (B. Aratov, S. Postnikov, dr A. Jelačić i drugi). Na političkom planu časopis je bio privržen ideologiji levog krila socijalista revolucionara, a na književnom i umetničkom podržavao je avangardnu i modernu umetnost u Rusiji, po čemu se takođe razlikovao od većine ruskih emigrantskih časopisa (od pariskih Savremenih zapisa, na primer), a i u tom pogledu bio je blizak praškoj Volji Rusije.“ (Aleksandar Petrov, „Ruski časopis u Srbiji Ruski arhiv – licem prema Rusiji“, u: Jezik, književnost, kultura: Novici Petkoviću u čast, Institut za književnost i umetnost, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2011, str.659).

Naučni skup „RUSKI ARHIV (1928–1937)ˮ


Preuzmite program skupa