Новости

„Miloš Crnjanski: poezija i komentariˮ

31.7.2014

 

Nakon međunarodnog naučnog skupa (4–6. decembra 2013), u okviru projekta „Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti dvadesetog veka: nacionalni i evropski kontekst“ (178016), iz štampe je izašao i zbornik radova „Miloš Crnjanski: poezija i komentari“. Zbornik radova Miloš Crnjanski: poezija i komentari bavi se uglavnom poezijom, izostavljajući epske forme našeg autora, među tumačima odavno privilegovanei sabrao je ukupno četrdeset radova. Radovi su, radi preglednosti, podeljeni u sedam segmenata.

Projektom poetičkih istraživanja rukovodi prof. dr Jovan Delić, a urednik zbornika je dr Dragan Hamović.

Pored Instituta za književnost i umetnost, suizdavači zbornika su Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Matica srpska.

Održavanje skupa finansijski je pomoglo Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, a glavninu troškova štampanja zbornika podmirio je gospodin Ljubinko Jelić, vlasnik preduzeća „Rading“ iz Beograda.Štampanje su pomogli i Zadužbina Bogdana Kišdobranskog, preduzeće „Grujić i Grujić“, kao i Nevenka i Branislav Zubanov, svi iz Novog Sada.

Zbornik „Miloš Crnjanski: poezija i komentari“ predstavlja treće kolektivno delo koje Institut za književnost posvećuje književnosti Crnjanskog. Prvi zbornik (Književno delo Miloša Crnjanskog, ur. Predrag Palavestra, Svetlana Radulović, 1972) čitao je i sam pisac i obasuo ga snažnim pohvalama. Drugi zbornik o ovom autoru, Miloš Crnjanski: teorijsko-estetički pristup književnom delu, čiji je urednik bio Miloslav Šutić, izašao je 1996.


O zborniku:    

SADRŽAJ ZBORNIKA: Uvod // 9

I

Jovan Delić PRIRODA I (AUTO)POETIČKA FUNKCIJA CRNjANSKOVIH KOMENTARA // 17
Aleksandar Jovanović PESNIKOVI KOMENTARI I BIĆE PESME: Od Lirike Itake do Itake i komentara // 40
Bojan Jović LIRIKA I KOMENTARI: O CRNjANSKOVIM TEKSTOVIMA UZ (SOPSTVENU) POEZIJU // 54

II

Svetozar Koljević GLASOVI ZAVIČAJA I TUÐINÂ U PESNIŠTVU MILOŠA CRNjANSKOG // 69
Radovan Vučković ISTOK U POETICI I POEZIJI MILOŠA CRNjANSKOG // 81
Dragan Hamović MIT O SRBIJI I DVOJNIČKA FIGURA GRANIČARA U POEZIJI CRNjANSKOG // 96
Petar Pijanović POETIKA I IDEOLOGIJA VIDOVDANSKIH PESAMA MILOŠA CRNjANSKOG // 110
Vladimir Gvozden RELIGIJA BEZ NADE: POEZIJA MILOŠA CRNjANSKOG I ZAJEDNICA // 122
Goran Radonjić POEZIJA CRNjANSKOG I TRADICIJA // 134

III

Aleksandar Petrov LIRIKA ITAKE I EVROPSKA I SRPSKA POEZIJA PRVOG SVETSKOG RATA // 149
Tihomir Brajović LIRIKA ITAKE: NASLOV, ŽANR, (PO)ETIKA // 157
Svetlana Šeatović Dimitrijević CIKLUSI LIRIKE ITAKE // 165
Predrag Petrović LIRIKA ITAKE: IZMEÐU ODISEJEVSKOG I DONKIHOTOVSKOG GLASA // 178
Mina M. Ðurić FIGURA ULIKSA U POEZIJI I POETICI MILOŠA CRNjANSKOG // 189
Sonja Veselinović SIMBOLIKA ITAKE U KNjIŽEVNOSTI EKSPRESIONIZMA: GOTFRID BEN I MILOŠ CRNjANSKI // 204
Zvonko Kovač CRNJANSKI I KRLEŽA – NJIHOVA RATNA LIRIKA, I KOMENTARI // 215

IV

Rozana Morabito ZAVIČAJNE PJESME, POEME O PRIPADNOSTI. „SERBIA“ MILOŠA CRNjANSKOG // 231
Slobodan Vladušić CRNjANSKI: OD STRAŽILOVA DO LAMENTA NAD BEOGRADOM // 240
Boris Lazić L’ŒUVRE POÉTIQUE DE CRNJANSKI: DE L’EXPRESSION DU MAL-ÊTRE À L’ASPIRATION AU SUBLIME // 248
Slađana Jaćimović LAMENT NAD BEOGRADOM – PESNIČKE KOORDINATE JEDNE SUDBINE // 254
Branko M. Vraneš DA LI JE U RAJU TUŽNO? ILI JE TO SAMO LAMENT – NAD BEOGRADOM // 267

V

Miloslav Šutić LIRIZAM MILOŠA CRNjANSKOG // 283
Ala Tatarenko POEZIJA KAO ISPOVEST NOVE VERE: O SUMATRAIZMU MILOŠA CRNjANSKOG // 292
Gorana Raičević SUMATRAIZAM – U TRAGANjU ZA ZEMALjSKOM SREĆOM // 310
Bojana Stojanović Pantović TOPOS EROTIKE I SUMATRAISTIČKI PRINCIP ODUHOVLjENjA U LIRICI ITAKE MILOŠA CRNjANSKOG // 323
Jana M. Aleksić KRITIČKO-ESEJISTIČKI I METAPOETIČKI STAVOVI I UPORIŠTA MILOŠA CRNjANSKOG // 332

VI

Robert Hodel O KOHERENCIJI TEKSTA U LIRICI (M. CRNJANSKI – LIRIKA ITAKE) // 347
Aleksandar Milanović OTKLON OD STANDARDNOJEZIČKE NORME U POEZIJI MILOŠA CRNjANSKOG // 367
Sanja Paripović Krčmar TRADICIONALNA I SLOBODNA LINIJA RITMA U LIRICI MILOŠA CRNjANSKOG // 380
Valentina Hamović LIRIKA ITAKE I KOMENTARI – (NEO)ROMANTIČARSKI IMPULSI // 390
Jelena Panić Maraš EROTSKO U POEZIJI MILOŠA CRNjANSKOG // 401
Bojan Čolak ODNOS PREMA ISTORIJI I PESNIČKI AKTIVIZAM U „VIDOVDANSKIM PESMAMA“ MILOŠA CRNjANSKOG // 414
Jelena H. Jovanović PO/ETIČKI PREVRAT MILOŠA CRNjANSKOG I JOVANA STERIJE POPOVIĆA // 429
Zorana Opačić JADRAN, JUGOSLOVENSKO MORE U POEZIJI MILOŠA CRNjANSKOG // 440
Marko Avramović DVE SUMATRE: MILOŠ CRNjANSKI I NEBOJŠA VASOVIĆ // 452

VII

Dušan Ivanić POEZIJA MILOŠA CRNjANSKOG U NAUČNIM IZDANjIMA // 469
Vesna Cidilko LIRIKA ITAKE NA NEMAČKOM: RECEPCIJSKI TOKOVI I PROBLEMI PREVOÐENjA POETSKOG TEKSTA // 476
Persida Lazarević di Ðakomo STIHOVI MIKELANÐELA U EKFRAZAMA CRNjANSKOG // 490
Kajoko Jamasaki LAO CE I POEZIJA MILOŠA CRNjANSKOG // 514
Nebojša Lazić SUSRET ZAPADA I ISTOKA U POETICI MILOŠA CRNjANSKOG // 529

Indeks imena // 543