Новости

Značaj bibliografije periodike

24.4.2014

 

Zbornik radova Značaj bibliografije periodike za istraživanje književnosti i kulture objavljen je u okviru edicije Istorija srpske književne periodike u izdanju Instituta za književnost i umetnost. Uredile su ga dr Ana Ćosić-Vukić i dr Vesna Matović. Podsticaj za zbornik dala je izložba Re/vizija: časopisi kao agensi književnosti i kulture (novembar 2012, Narodna biblioteka Srbije), koju su pripremili saradnici projekta „Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca“, a koja ih je vratila problematici i značaju rada na bibliografiji periodike. Iz okruglog stola koji je organizovala i vodila Biljana Andonovska proistekao je ovaj zbornik koji donosi ne samo problemske studije, već i diskusiju vođenu tom prilikom, kao i nove bibliografske priloge, među kojima je popis do sada bibliografski obrađenih časopisa i listova unutar korpusa srpske (književne) periodike.